Göm menyn

Reseräkningar och utlägg

På grund av att LiU byter ekonomisystem måste reseräkningar/utlägg komma in till Löneenheten så snart som möjligt för att hinna betalas ut senast med decemberlönen.

Skicka in rese-/utläggsunderlag löpande.
2016-12-07 stängs webben för registrering på budgetåret 2016.

 


Elisabet Wahrby 2016-10-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-25