Göm menyn

Anlita en nyanländ praktikant

LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända. Nu finns möjlighet för institutioner/enheter att anmäla sitt intresse.

Praktikplatserna för nyanlända sträcker sig över en treårsperiod med start 2016. Syftet är att nyanlända arbetssökande ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbetet på statliga myndigheter.
Praktiken ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI.

Institutioner och enheter som är intresserade av att tillhandahålla praktikplatser under en period mellan två och sex månader kan kontakta HR-direktör Randi Hellgren och Veronica Brodén Gyberg, samordnare för LiU:s initiativ i flyktingfrågan, som skickar frågan vidare för matchning till Arbetsförmedlingen.

Blanketter har utvecklats av Arbetsgivarverket och mer information om uppdraget finns också på Arbetsgivarverkets hemsida

 

LiU:s initiativ i flyktingfrågan


Elisabet Wahrby 2016-10-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05