Göm menyn

Nästa steg mot en ny webb

Skärmdump från startsidan på nya liu-webben.

Nu tar vi nästa steg mot lanseringen av vår nya externa webbplats för Linköpings universitet. Det sker i och med att beta-versionen av nya liu.se görs publik på adressen beta.liu.se.

Att göra om LiU:s webbplats till en ny modern plattform är ett stort och komplicerat arbete. Ledstjärnan är att den vänder sig till våra externa besökare, det ska vara lätt att hitta rätt och att den ska förse våra besökare med relevant och korrekt men också inspirerande innehåll.

Skärmdump från forskningssidan på nya liu-webben.Sedan februari i år har alla på LiU kunnat följa hur arbetet med att ta fram den nya sajten pågått. Nu görs även sidorna tillgängliga för externa besökare.
- Att göra den tillgänglig nu innan den är riktigt klar i en så kallad beta, är ett alltmer vanligt sätt att testa sin webbplats på besökarna. Detta medan man fortfarande är i en utvecklingsfas, säger Magnus Johansson, chef för webbenheten på Kommunikations- och marknadsavdelningen. Vi har nu några månader på oss att ta in synpunkter, för att sedan lansera runt årsskiftet.

Det ligger mycket arbete bakom färdigställandet av den nya liu.se. Samtidigt som den tekniska utvecklingen har pågått har gruppen webbredaktörer jobbat hårt med att bygga upp innehållet. Eftersom både grafisk utformning och upplägget för hur informationen ska presenteras är nytt måste innehållet byggas upp från grunden. Sökfunktionen och en attraktivare medarbetarsida för all personal är några andra förbättringar som gjorts.

Skärmdump från utbildningssidan på nya liu-webben.- Vi har kommit dit hän att många medarbetare tycker att de har bättre material som de vill visa upp i beta-versionen, vilket för oss närmare en lansering, säger Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör. Men vi måste komma ihåg att en webb är något levande och som ständigt förändras och måste utvecklas. Nu lanserar vi snart version 1.0 av den nya externa webben, men sedan fortsätter arbetet både med att utveckla innehåll och funktioner.

LiU IT:s utvecklare jobbar också intensivt för att färdigställa den tekniska plattformen (webbpubliceringssystemet) och alla kopplingar till andra system som ska serva nya liu.se med innehåll. Inte minst kommer integrationen med den fakultetsgemensamma utbildningsdatabasen Bilda att få stor betydelse.
- En viktig aspekt av arbetet med den nya webben är vi strävar efter att renodla antalet datakällor. Då blir kopplingen mellan Bilda och webben viktig. Bilda är en gemensam källa för stora delar av utbildningsinformationen. Det ökar tillförlitligheten på vår information och höjer också rättssäkerheten, säger IT-direktör Joakim Nejdeby. Besökare måste kunna lita på att informationen är korrekt.

Skärmdump från utbildningssidan på nya liu-webben.Tidplan för lansering. Medan den publika beta.liu.se ligger ute förbereds lanseringen av den nya externa liu.se. För närvarande sker ett omfattande arbete med att säkerställa funktionen av webbpubliceringssystemet Sitecore. I november-december är det i första hand kvalitetssäkring av innehållet som står i fokus. Innehållet ska gås igenom och förberedas för den dag bytet sker. Att göra betan publik är ett sätt att kunna visa upp sidorna och att samla in respons. Att betan är publik ger också möjlighet att redan nu länka till information som byggts upp i den nya strukturen.

Den nya externa liu.se har designats med den externa besökaren i fokus. Huvudinnehållet är – precis som i nuvarande webben – rekryterande utbildningsinformation och information om Linköpings universitets forskning. Forskningsinformationen är i sin tur delad i två kategorier, dels breda, populärvetenskapliga presentationer och dels mer specifika beskrivningar av forskningsprojekt (forskningsverksamheter). Viktiga utgångspunkter har varit att det ska vara lätt att hitta rätt information och att den ska vara tillförlitlig. Ytterligare ett ledord är att det ska vara korta vägar till rätt kontakt för att komma vidare, och här är medarbetarpresentationerna en central komponent.

- Kom ihåg att den nya liu.se är tänkt i första hand för externa besökare och vi har skapat möjligheter för forskare och forskningsprojekt att visa upp sig och sin verksamhet för olika målgrupper. En renare och enklare struktur för våra utbildningar är också en viktig del i konkurrensen om nya studenter, säger Mariethe Larsson.

Skärmdump från medarbetarsida på nya liu-webben.I det analysarbete som ligger bakom framtagandet av den nya liu.se var det tydligt att en väldigt stor del av trafiken på LiU:s webb är intern. Något som den nya externa webben försöker åtgärda. Det betyder att mycket intern information kommer att ha sorterats bort i den externa webbplatsen. Nästa steg blir att ta hand om den interna informationen och kommunikationen.

- Grovt förenklat är den interna informationen allt som finns under student.liu.se och under Insidan och på många institutioners egna sidor, säger Magnus Johansson. Till det finns mycket specifik kursinformation som huvudsakligen rör befintliga studenter och deras lärare. Under en övergångsperiod kommer det materialet att ligga kvar publikt i det gamla webbpubliceringssystemet.

Inom en relativt snar framtid, cirka sex månader, efter lansering av den nya webben kommer en successiv nedtagning av den gamla delen att påbörjas. I ett första skede genom att lägga den bakom någon typ av spärr för externa besökare så att den kan fortsätta att fungera som ett intranät. Att släcka den gamla webben helt bygger naturligtvis på att det finns en lösning för hur det interna materialet ska hanteras.

FAQ - Svar på vanliga frågor om nya LiU-webben


2016-09-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-19