Göm menyn

NärCon – det här händer

Sedan 2011 har LiU varit skådeplatsen för NärCon som lockar många tusen besökare. Även i år intar konventet universitetet, nu ännu lite större och med vissa mindre förändringar.

NärCon är Nordens största festival för japansk populärkultur och spel. Det startade i Örebro 2002 och kom till LiU 2011 när upphovsmannen, Samuel Anlér, flyttade till Linköping för att plugga. Från starten har konventet vuxit för varje år, i år är målet 9 000 besökare.
Sedan förra året har LiU en särskild koordinator som arbetar några timmar i veckan för evenemanget, Niclas Söör, som i år varit med i planeringen från starten i augusti.
- Upplägget blir ungefär detsamma som tidigare år. Vi kommer inte att göra några stora förändringar, 2016 blir lite av ett förbättringsår för att jobba med den interna egenkontrollen.

NärCon-fakta; det här händer

  • NärCon 2016 äger rum 28-31 juli.
  • NärCon-representanter kommer finnas på plats 25 juli – 2 augusti.
  • Målet är 9 000 besökare.
  • Universitetsparken kommer inte att användas, istället flyttar man till gräsytan bakom C-huset.
  • Byggnader som kommer att disponeras av NärCon är A-huset, C-huset, delar av B-huset, Key, Tema, G-huset och Campushallen. Men inte D-huset, Origo eller Zenit.
  • Evenemanget stängslas in, från Key-huset till Märkesbacken.
  • Anställda och studenter kommer in på området genom att visa LiU-kortet. Tips! För att slippa köer, gå in via en dörr på baksidan av byggnaderna.
  • Frågor? Kontakta koordinator Niclas Söör, 070-335 4640.

 


Elisabet Wahrby 2016-06-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-08