Göm menyn

Resebyrån kompenserar

LiU:s upphandlade resebyrå, BCD Travel, har inte fungerat optimalt vilket skapat både irritation och merarbete. Men nu får LiU kompensation. Ju mer vi utnyttjar den desto mer kompenseras vi.

LiU har inte varit helt nöjd med resebyrån BCD Travels tjänster. Personal runt om i organisationen har fått lägga mycket tid och energi på fel orsakade av dem.
Mot den bakgrunden har Upphandlingsenheten förhandlat fram en kompensation vilket resulterat i en arvodesfri period för ”personlig service” om tre månader. Detta innebär att alla resor som bokas via telefon eller e-post ska vara arvodesfria under april, maj och juni 2016.
- Vi kan under denna period kostnadsfritt kontakta resebyrån och boka resor. Ju mer vi använder den personliga servicen desto mer vinner LiU på överenskommelsen, säger Peter Åbrodd, avtalsansvarig på Upphandlingsenheten.

Om alla använder sig av personlig service under april, maj och juni uppskattar Peter Åbrodd att värdet av kompensationen för universitetets del uppgår till ett betydande belopp.

Mer information i form av ”Frågor och svar” finns på Resesidan, under FAQ resebyråtjänster.

 

 


Elisabet Wahrby 2016-03-23
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-23