Göm menyn

Ny serviceportal för anställda

Min IT är en ny portal för självservice av IT-tjänster. Här hanteras också personporträtt för nya LiU-webben.

Skärmdump från Min IT.Min IT är en portal för självservice av IT-tjänster, som just nu är under uppbyggnad. Här ska man bland annat kunna administrera sin dator eller telefon, göra felanmälan, ändra egna uppgifter om till exempel var man sitter. En viktig funktion är att man själv kan begära installation av program till sin dator utan att behöva kontakta en tekniker. Portalen kan just nu enbart användas av anställda men längre fram också av studenter. Fler funktioner kommer att läggas till i Min IT allt eftersom. Skicka gärna förslag till nya funktioner till helpdesk@liu.se

Portalen finns på adressen: minit.liu.se

Den nya LiU-webben använder Min IT för att hämta personporträtt som ska användas på medarbetarsidorna. Var och en måste själv logga in på Min IT och godkänna att porträttet används och porträtten hämtas sedan in till webbpubliceringsverktyget Sitecore och andra IT-system såsom Lisam.
- Det här är att betrakta som personuppgifter och användning måste godkännas av varje medarbetare, förklarar Sussanne A. Larsson, Webbenheten. Det är institutionerna själva som beställt och betalat för fotograferingen av medarbetarna till den nya medarbetarsidan. Därför bestämmer de om användningen. Ambitionen är att alla medarbetare ska finnas med bild, men ingen kan naturligtvis tvingas.

Så här går det till
För de enheter/institutioner som anlitat extern eller intern fotograf för att ta porträttbilder kommer dessa bilder att föras in i större kluster till Min IT. Webbredaktören på respektive enhet/institution kommer att meddela medarbetarna när bilderna finns inne och därmed kan godkännas av den enskilda medarbetaren.

Det är upp till varje enhet/institution som själva betalat för fotograferingen att besluta om medarbetare som vill använda sin bild privat får göra det.

Vilka är klara?
De som har fotograferats på följande enheter, av externt anlitad fotograf eller fotats internt för nya LiU-webben, kan gå in på Min IT och godkänna sin bild:

 • CMIV
 • FFK
 • IBL
 • IDA
 • IEI Konstruktionsmaterial
 • IKE/VS
 • IMH
 • IMT
 • ISAK
 • ISV
 • ISY
 • IT-avdelningen (UF)
 • ITN
 • KFU
 • MAI
 • Tema
 • TFK
 • Universitetsledningen

Det kommer att ges ytterligare möjligheter under våren att boka in vår externa fotograf. Tider för detta kommer att meddelas webbredaktörerna. Bland annat kommer hela universitetsförvaltningen att bjudas in för fotografering.

 


2016-03-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-11