Göm menyn

Klart för nytt ekonomisystem

I nästan ett år har förberedelserna för inköp av ett nytt ekonomisystem pågått. Nu är leverantören utsedd, CGI och deras systemlösning Raindance, och arbetet med att införa det på LiU kan börja.

Bild: Processamordnarna från LiU samt representanter från CGI.- Det märks att ni jobbat med det här. LiU har kommit långt i arbetet på egen hand.
Det säger Linda Heincke, huvudprojektledare på CGI.
Kollegan Karin Jonsson, delprojektledare för redovisning och lösningsansvarig, fyller i:
- Ni har bra fokus på vad det är LiU vill ha, men är samtidigt ändå öppna för andra tankar. Och ni har identifierat vad som inte fungerar, det är också väldigt bra.

Det blev alltså företaget CGI som ska levererar ett nytt gemensamma ekonomisystem till LiU. Idag använder LiU tre olika system för de olika ekonomiprocesserna, Proceedo för inköp, Palette för elektronisk fakturahantering samt ekonomisystemet Agresso.
- Vårt system Raindance kan täcka allt, säger Linda Heincke. Det är en webbaserad och användarvänlig helhetslösning.
CGI har flera andra universitet och offentliga organisationer som kunder.
- Nu senast har vi precis avslutat ett liknande projekt på Lunds universitet. Och Södermanlands landsting är också en stor kund hos oss, säger Karin Jonsson.

Efter dagens kick off startar projektet nu på LiU med en analys- och designfas.
- Ett antal nyckelpersoner och vi processamordnare ska utbildas och genomföra workshops för att komma fram till en uppsättning av systemet som passar LiU, säger Gunilla Lundström, LiU:s processamordnare för kundreskontra och internhandel. Bland annat ska vi lära oss vad olika saker heter i Raindance så att vi använder samma ord.

Efter analys- och designfasen ska systemet implementeras under sommaren. Under hösten testas systemet och det finns då möjlighet att göra ändringar. Under senhösten startar utbildning för slutanvändarna som kommer att pågå till sommaren 2017. Och de är många, till exempel de som hanterar fakturor, beställer varor och tjänster och gör budget.

Bytet till Raindance sker vid årsskiftet 2017. Men de gamla systemen stängs inte ner då, däremot ska alla då börja arbeta i det nya systemet. Samtidigt fortsätter utbildningarna.
- Hela projektet pågår i ett och ett halvt år. Därefter finns vår kundservice för support, säger Linda och Karin från CGI.

CGI är ett kanadensiskt företag med 70 000 medlemmar, som de anställda kallas, över hela världen. Det svenska företaget WM-Data, som först köptes av Logica, köptes några år senare i sin tur av CGI. Företaget har kontor på många orter i Sverige, bland annat på Mjärdevi i Linköping.

 

På bilden syns processamordnarna från LiU samt representanter från CGI.

 

Tidigare artiklar:

Avtal klart för nytt ekonomisystem

Anbud för nytt ekonomisystem

Kraven klara för nytt ekonomisystem

Beslut om gemensamt ekonomisystem

 


Elisabet Wahrby 2016-02-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-18