Göm menyn

Flyttade cyklar

I dagarna startar ombyggnaden av D-huset. Det innebär att staket sätts upp, dörrar låses och cyklar flyttas.

När ombyggnaden av D-huset börjar på allvar kommer byggstaket att sättas upp runt den delen av byggnaden som ska byggas om och dörrar kommer att låsas.

Cykelparkeringarna utmed Mäster Mattias väg försvinner när byggstaketet sätts upp. De cyklar som står här flyttas till cykelställ på Corson. Saknar du din cykel så leta alltså i närmaste cykelställ på Corson.


Elisabet Wahrby 2016-01-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-21