Göm menyn

Stegvis lansering

Från och med den 18 november kommer den nya LiU-webben att öppnas upp stegvis, allt eftersom materialet är kvalitetsgranskat. Först ut är utbildningswebben.

Skärmdump från nya webben.Styrgruppen för Ny LiU-webb 2015 beslöt på sitt senaste möte att stegvis öppna upp de olika ingångarna. Samtidigt släcks motsvarande sidor på den gamla webben.
Första steget är att presentera LiU:s utbildningsprogram i samband med att de stora utbildningsmässorna äger rum. Sedan följer de olika huvudingångarna vartefter det finns tillräckligt innehåll för att spegla universitetets verksamhet på ett rättvisande sätt.

Informationen om utbildningarna hämtas från den nya utbildningsdatabasen Bilda. Kopplingen mellan Bilda och webbpubliceringsverktyget Sitecore är klar och från den här veckan slås flödet igång i den ”skarpa” miljön. Om överföringen inte fungerar eller håller tillräckligt hög kvalitet, skjuts tidpunkten för öppnandet av nya webben upp.

En successiv övergång till den nya externa webbplatsen gör att webbprojektet hinner säkerställa att allt fungerar och webbplatsen håller den kvalitet som tidigare beslutats om.

Just nu pågår arbete med att ta fram en tidplan för när övriga delar av verksamheten kan öppnas upp på den nya externa webben. Under en övergångsperiod kommer besökarna vid behov ledas till den gamla webben.
Samtidigt ges extra stöd och utbildning till webbredaktörer i publiceringsverktyget Sitecore.

Att ta fram målgruppsanpassat innehåll har pågått under hela året, berättar Magnus Johansson, huvudprojektledare.
- Det är viktigt att alla förstår att mycket av det innehåll som idag finns på LiU-webben inte kommer att få en plats på den nya externa liu.se. Den information som i huvudsak är riktad mot anställda och befintliga studenter ska hanteras i de interna kanalerna, liu.se/insidan samt student.liu.se alternativt Lisam.

Arbetet med att skapa innehåll till den nya webbplatsen kommer att fortsätta tills vi kan stänga ner Polopoly och andra liknande publiceringsverktyg för externa besökare. Preliminärt datum för detta är 1 juli 2016.

Förhandstitta på delar av den nya webben här!


Elisabet Wahrby 2015-11-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-11