Göm menyn

Ökat samarbete med VTI

Som ett led i det utökade samarbetet mellan LiU och VTI undertecknades nyligen en gemensam handlingsplan. Ett första seminarium inom området trafikmedicin hålls redan 9 november.

Målet för samarbetet är att minska trafikskador som kräver sjukhusvård. Men trafikmedicin är ett brett område. Vid ett första möte enades man därför om ett seminarium med tre fokusmården där såväl LiU, VTI som Katastrofmedicinskt centrum aktivt deltar. Områdena är databaser, fallolyckor samt förutsättningar hos trafikanten.

Från LiU deltar Folke Sjöberg, prorektor och läkare med fokus på brännskador, Robert Larsen, narkosläkare och doktorand som jobbar med registerstudier. Från VTI deltar Anna Anund, Anna Vadeby, Anna Niska, Åsa Forsman och Jenny Eriksson. Dessutom ingår Calle Jonsson och Helen Nilsson från Katastrofmedicinsk centrum.

Det här är det första seminariet i en serie med olika teman. Övriga inplanerade teman är:

  • Fossiloberoende och energieffektiva transporter. Ansvariga: Maria Huge Brodin, LiU, och Åsa Aretun, VTI.
  • Human Machine Interaction. Ansvarig: Jan Andersson, VTI.
  • Big data – metodfokus. Ansvariga: Claes Rydergren, LiU, och Anita Ihs, VTI.
  • Automatisering – visualisering, inklusive forskningsutrustning. Ansvariga: Lars Nielsen, LiU, occh Jonas Jansson, VTI.
  • Cykel. Ansvarig ej utsedd.

 


Elisabet Wahrby 2015-10-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-26