Göm menyn

Utlysning av AF-priser

Nu är det dags att söka till AF-priset. Lämna förslag på mottagare eller sök själv senast 13 november.

Akademiska Föreningen, AF, logotypeAkademiska föreningens pris, AF-priset, delades ut för första gången 1999. Hittills har 36 personer vid LiU, - lärare, forskare, studenter och administratörer – varit mottagare.

Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra alla slags insatser. Mottagaren kan vara ung som gammal, idog lärare eller forskare, engagerad student eller anställd med olika slag av arbetsuppgifter. Det gemensamma ska vara den personliga insatsen och engagemanget i universitetet som arbetsplats eller studiemiljö.

2015 års utlysning omfattar två priser om vardera 5 000 kronor. Ett av priserna delas ut till minne av tidigare kommunalrådet i Norrköping, Kjell Norberg.

Förslag på mottagare, såväl enskilda anställda eller studenter vid LiU som av grupper av arbets- eller studiekamrater, fackliga organisationer, studentkårer, nationer, styrelser eller nämnder.
Priserna står också öppna för ansökan från enskild.

Läs mer och skicka ansökan på AF-prisets sida


Elisabet Wahrby 2015-10-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-03