Göm menyn

Ny prefekt för ISY

Rektor förordnar biträdande professor Jan-Åke Larsson att vara prefekt för ISY från 1 oktober 2015 till 31 december 2017.

För samma tid förordnas tekniska chefen vid ISY, Kristina Arkad, att vara andre proprefekt vid institutionen.

Sedan tidigare har rektor förordnat professor Atila Alvandpour som förste proprefekt för ISY. Hans uppdrag som tillförordnad prefekt för ISY upphör den 1 oktober 2015.

 


Elisabet Wahrby 2015-09-24
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-24