Göm menyn

Snart dags för beta-lansering

Den 1 oktober lanseras en beta-version av LiU:s nya webb. Tre institutioner har fungerat som pilot-institutioner. På IBL har man jobbat sedan i mars med att presentera några av sina forskningsverksamheter.

Anna Bäcklin Lindén och Marie-Louise Lund Mattsson, kommunikatörer på IBL.En beta-version är en första, ännu inte helt färdig, version som görs för att man ska kunna få en uppfattning om hur den ”skarpa” versionen kommer att se ut och fungera.
Till beta-versionen har projektet ”Ny LiU-webb 2015” valt att fokusera på att presentera ett antal forskningsverksamheter och de som arbetar i dem. ISV, Tema och IBL har varit pilotinstitutioner.

Och på IBL har man valt att fokusera på forskningsverksamheten Linnécentrum HEAD, som forskar om kognitiv hörselvetenskap samt professor Robert Tornberg och forskningen kring honom om mobbning i skolan.
Sedan i mars har två kommunikatörer på IBL, Anna Bäcklin Lindén och Marie-Louise Lund Mattsson, (bilden) jobbat med att skapa presentationer av både forskningsområden och forskare.
- Det har varit jätteroligt och ett helt nytt sätt att tänka, säger Anna.
- Men det tar tid, säger Marie-Louise. För vår del handlar arbetet mycket om textbearbetning, att försöka göra presentationerna mer målgruppsanpassade och populärvetenskapliga.

Exempel på medarbetarpresentation i nya webben.Vad är skillnaden att jobba med den nya webben jämfört med den gamla?
- Målgruppstänket är nytt, man måste bestämma sig för vilken målgrupp man vänder sig till och anpassa informationen utifrån det. Och samtidigt tänka bort organisation och institution. För de flesta målgrupper är själva forskningen intressantare än att den organisatoriskt ligger under IBL, säger Marie-Louise. Forskning inom ett område kan ju dessutom ske på flera olika institutioner.
- Borta är också trädstrukturen, som finns i Polopoly, fortsätter Anna. I den nya webben kommer sökfunktionen vara mer central. Därför är det viktigt hur man kategoriserar och taggar artiklar för att besökarna ska hitta rätt information.

Hur valde ni vilka forskningsverksamheter som skulle presenteras i betan?
- Linnécentrum HEAD är en samverkan mellan flera universitet. På LiU handlar det om ett 30-tal forskare, på andra universitet totalt ett 50-tal. Vi tänkte att det här kunde fungera som mall för annan forskningsverksamhet som också samverkar med andra, säger Marie-Louise.
- Mobbning är ett angeläget och alltid aktuellt område, säger Anna. Det är kunskap som är viktig i skolor, kommuner och för många andra i samhället.

Hur har ni jobbat på IBL?
- Vi har ett webbråd som vi diskuterar med och har som bollplank, berättar Anna. Vid behov tar vi frågorna till ledningen för beslut. Det är bra att ha i ryggen när man går ut och informerar i organisationen och gör det lättare att förankra.
- Genom att engagera oss i några områden tror vi att vi kan få med oss alla i verksamheten och inspirera internt, säger Marie-Louise. Alla forskare har själva fått skriva sina texter, vår uppmaning har varit att svara på frågorna Vad brinner du för? Och varför? Tänk målgrupp, syfte och mål med din text! Tanken är inte att medarbetarsidan ska vara ett CV utan en väg in i forskning och utbildning vid LiU.
- Nu jobbar vi med ett 20-tal forskare, men vi har ju säkert 180 forskare till på IBL. Och vi märker att intresset ökar, forskningsgrupper tar kontakt med oss och vill att vi ska komma ut och berätta om den nya webben.

Vad har ni själva lärt er?
- Vår uppgift har varit att göra informationen mer målgruppsanpassad och populärvetenskaplig. Där har det journalistiska jobbet varit en utmaning för oss. Vi har varit tvungna att vässa oss – men, vilken kompetensutveckling vi fått!

Skissen föreställer ett utsnitt från Peter Hallbergs medarbetarpresentation.

Vill du se mer? Här finns fler konceptskisser.
Notera att de är just skisser, text och bild är inte korrekt, men ger en fingervisning om hur den nya webben kommer att se ut.
Tips! Ladda ner skisserna, öppna dem i en webbläsare och zooma in.

 


Elisabet Wahrby 2015-09-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-23