Göm menyn

Styrelse och direktör för WASP

LiU utsågs nyligen till värduniversitet för miljardsatsningen på framtidens autonoma system. Nu har styrelse och programdirektör utsetts.

LiU är värduniversitet för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, där Knut och Alice Wallenberg stiftelse, flera universitet och företag satsar 1,8 miljarder kronor under en 11-årsperiod.

Nu har director/programdirektör samt styrelse utsetts.
Professor Lars Nielsen förordnas till director/programdirektör. Uppdraget gäller tills vidare, dock längst till och med utgången av 2019.

Följande personer förordnas som ledamöter i styrelsen för WASP:

  • Mille Millnert, Linköpings universitet, tillika ordförande
  • Sara Mauzer, Ericsson AB
  • Pontus de Laval, Saab AB
  • Alf Isaksson, ABB
  • Mats Viberg, Chalmers
  • Arne Johansson, KTH
  • Ulf Nilsson, Linköpings univeristet
  • Viktor Öwall, Lunds universitet

Uppdraget gäller tills vidare, dock längst till och med utgången av 2019.


Elisabet Wahrby 2015-06-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-26