Göm menyn

LiU-service upphör

Från 1 januari 2016 kommer området LiU-Service att upphöra och de olika verksamheterna delas upp på Fastighetsavdelningen respektive Kommunikationsavdelningen.

Området LiU-Service är idag organisatoriskt placerad inom Student-, utbildningsstöd-, och serviceavdelningen, SUS. Men i det dagliga arbetet har LiU-Service verksamheter fler beröringspunkter med Fastighetsavdelningen och Kommunikationsavdelningen. Det gäller bland annat lokalvård, post- och husservice samt tryckeri- och formgivningstjänster.

Mot den här bakgrunden har beslut tagits att:

  • Området LiU-Service upphör från och med 1 januari 2016.
  • LiU-Serviceenheten i Norrköping, Lokalvården och Post- och husserviceenheten kommer då att ingå i Fastighetsavdelningen.
  • LiU-tryckenheten kommer att ingå i Kommunikationsavdelningen.

Elisabet Wahrby 2015-06-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-25