Göm menyn

Nytt informationsmaterial om LiU

Nya broschyrer om LiUNu finns en baspresentation i powerpoint, en broschyr om LiU och kartor över campus tillgängliga i den nya grafiska profilen. Materialet finns på både svenska och engelska.

Den tidigare lilla Fickfaktabroschyren för 2014 bör inte användas längre, då många uppgifter i den är inaktuella. Den tidigare större broschyren (Linköpings universitet – En förnyare av utbildning och forskning/Linköping University – Innovator in Education and Research) går bra att använda fram till årsskiftet om man vill ha ett material med mer text än i den nya broschyren. Det kommer dock inte att tryckas fler exemplar av den.


Maria Karlberg 2015-06-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-18