Göm menyn

Forskare förbättrar Wikipedia

Wikipedia har kallats världens största kollektiva kunskapsprojekt. Nu startar ett projekt för att bättre sprida LiU:s forskning via Wikipedia och på så sätt nå ut till fler. 

Sassa Persson och Sara RåsbergSveriges Lantbruksuniversitet, SLU, var först i världen. Med erfarenheter därifrån startar nu ett projekt där LiU tillsammans med Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill försöka sprida mer om sin forskning och kunskap via Wikipedia. Och alltså bli tvåa i världen!
Sassa Persson på Universitetsbiblioteket och Sara Råsberg på Kommunikationsenheten är projektledare.
- Att sprida kunskap om sin forskning ingår som en del i de flesta forskningsuppdrag och -projekt. Wikipedia är ett enkelt och bra sätt att göra det på.

Projektet ska pågå i två år och finansieras med pengar från Formas.
- Vi vill lyfta fram forskningen i första hand, inte universitet eller den enskilda forskaren eller doktoranden, säger Sassa Persson. Genom att bidra med forskning blir det också en kvalitetshöjning och autenticitetsförstärkning av Wikipedia.
- Googlar man på ett ämne är det oftast wikipedialänkar som kommer upp först, säger Sara Råsberg. Även journalister googlar vilket gör att media lättare kan hitta både kunskap om och forskare med kompetens inom ett visst område.

Under hösten kommer projektet att testa några forskningsområden och då bland annat använda sig av information i pressmeddelanden som gått ut. Framöver planeras utbildning för forskare och doktorander.
- Målet är att forskarna själva ska gå in i detta och antingen komplettera redan befintliga ämnen på Wikipedia eller lägga ut ny ämnesområden, säger Sassa Persson. Vi hoppas och tror att det finns en glädje i att själv kunna sprida kunskap om sitt forskningsområde.
- Forskare, doktorander som vill vara med får gärna kontakta oss. Gärna också andra medarbetare som kan Wikipedia, säger Sara Råsberg. Vi bidrar med kunskap om Wikipedia, forskarna bidrar med kunskap om sina respektive ämnen.

Idén kommer från SLU som nu varit igång i ett par år. Initiativtagare är Olle Terenius, docent i biologi med flerårig erfarenhet som skribent på Wikipedia.
- Jag gjorde lite research och tittade på stora universitet som Harvard, Oxford och Stanford men hittade inget. Då kontaktade jag Wikipedia i USA. De sa att många har försökt men inte lyckats. Men om det är någon som ska lyckas så är det väl Sverige som ofta går i bräschen när det gäller IT.

Så SLU är alltså först i världen att jobba på det här sättet med Wikipedia. Och man har goda erfarenheter. Avsändaren blir tydlig, trovärdigheten ökar och det visar att universiteten bryr sig om den så kallade tredje uppgiften.
Olle Terenius råd är att använda sig av texten i pressmeddelanden.
- De är redan skrivna för att passa en bred målgrupp och det blir inget extra arbete.

Han ger också några exempel på att när ett pressmeddelande skickats ut så har sökfrekvensen på det ämnet ökat ordentligt på Wikipedia.

  • När SLU skickade ut ett pressmeddelande om ”Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor” så mer än fördubblades antalet sökningar på ”talltita” på Wikipedia.
  • När man skickade ut pressmeddelande om ”Rävens dvärgbandmask hittad hos vattensork i nytt område” blev sökningarna på ”rävens dvärgbandmask” tio gånger så många som annars.
  • Han ger också exempel på medarbetare på kompetenscentrum för biologisk bekämpning vid SLU som tog sig an sitt ämne på Wikipedia under en gemensam workshop. De hade noterat att det som skrivits under biologisk bekämpning på svenska Wikipedia inte var speciellt uttömmande så de kände sig kallade att göra något åt det.

- Mallarna för att redigera på Wikipedia har blivit mycket enklare, att skapa ett användarkonto tar högst en kvart. Och jag har hållit 30 minuter långa utbildningsseminarier, säger Olle Terenius.
En annan viktig aspekt är hur Wikipedia verkar för att sprida kunskap i utvecklingsländer. Om forskarna skriver på engelska, eller sina respektive modersmål, hamnar informationen på Wikipedia Zero, ett projekt med syfte att få tillgång till Wikipedia på mobiltelefoner kostnadsfritt. Wikipedia Zero används framför allt inom utvecklingsländer i Afrika och Asien. Syftet är att reducera hindren för tillgång till fri kunskap. Ett av de största hindren är kostnaderna för dataanvändning.

LiU kan alltså bli det andra universitetet i världen som jobbar på det här sättet med Wikipedia! Vill du vara med?

Kontakta Sara Råsberg, sara.rasberg@liu.se eller Sassa Persson, sassa.persson@liu.se

Läs mer om SLU:s satsning på Wikipedia:

SLU på Wikipedia

Gör din forskning tillgänglig för mänskligheten

CBC har intagit Wikipedia

 


Elisabet Wahrby 2015-06-16
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-16