Göm menyn

Många vill avtacka utbildningsdirektören

Det var många, både nuvarande och tidigare, medarbetare som ville tacka av utbildningsdirektör Lars Rydberg som går i pension efter 40 år på LiU.

Uppslutningen var stor när Lars Rydberg tackades av efter en lång karriär inom universitetet. Han började hösten 1975 som lärare på MAI där han stannade i tio år. Mellan 1985 och 1992 arbetade Lars Rydberg som utbildningsledare och kanslichef på Filosofiska fakulteten innan han tog klivet över till rektors kansli där han mestadels arbetat som planeringsdirektör och under de senaste åren som utbildningsdirektör.
- Nu kommer jag att under något år stå till universitetsledningens förfogande på deltid för att bland annat underlätta övergången för den nya utbildningsdirektören. Men sedan ska jag njuta av fritiden och försöka vara ute i naturen.

Efter ett långt yrkesliv var det naturligtvis många som ville vara med och avtacka Lars Rydberg. Även tidigare medarbetare.
På bilden ses mångsysslaren Christer Knuthammar, tidigare universitetsdirektör Curt Karlsson, Christer Eklöf, nyligen avgången controller, Taisto Maaniidi från studentcentrum, Gunnar Wenngren från UF, Sven Erik Karlsson, också han tidigare controller, tillsammans med Lars Rydberg.

På bilden ses mångsysslaren Christer Knuthammar, tidigare universitetsdirektör Curt Karlsson, Christer Eklöf, nyligen avgången controller, Taisto Maaniidi från studentcentrum, Gunnar Wenngren från UF, Sven Erik Karlsson, också han tidigare controller, tillsammans med Lars Rydberg.

 


Elisabet Wahrby 2015-06-16
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-16