Göm menyn

Ny utbildningsdirektör

Lena Pettersson blir LiU:s nya utbildningsdirektör när Lars Rydberg går i pension. Hon har lång och bred erfarenhet av både grund- och forskarutbildning, senast från UKÄ.

Lena Pettersson, ny utbildningsdirektörNär Lena Pettersson tillträder tjänsten som utbildningsdirektör den 24 augusti kan man också säga att hon återvänder till LiU.
- Jag har varit borta från LiU sedan 1999 då jag tog tjänstledigt från min tjänst som lektor på Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, för att arbeta vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping. Jag hade tre år tidigare doktorerat vid Tema teknik och social förändring med en avhandling om hur genusrelationer formas i samspel med ny teknik och nya organisationer i industriföretag.

Sedan dess har Lena Pettersson hunnit med en hel del. Hon var bland annat med i en grupp av forskare som startade Arbetslivsinstitutet i Norrköping.
- Inriktningen var arbete och kultur, arbete och genus, arbete och etnicitet, en verksamhet som vi byggde upp från scratch. Jag arbetade också som biträdande chef för en av ALI:s enheter, Arbetsmarknad och integration, och som administrativ chef för hela Norrköpingsenheten.
Lena Pettersson var under den här tiden också Arbetslivsinstitutets representant i utvecklingen av Campus Norrköping och ingick som allmänhetens representant i styrelsen för filosofiska fakulteten.

Det här ledde Lena Pettersson vidare till Försvarshögskolan där hon arbetade med forskning och utbildning och därefter till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där hon arbetat sedan 2012 med kvalitetssäkring av högre utbildning. Senast med utvecklingen av ett nytt kvalitetssäkringssystem på forskarnivå.
- Det tidigare utvärderingssystemet för utbildning på grund- och avancerad nivå har kritiserats, men det har också kommit signaler från lärosätena om att det varit kvalitetsdrivande.

Så det är lite med facit i hand och med inställningen att kvalitet är viktigt som Lena Pettersson återvänder till LiU.
- Det ska bli roligt, spännande och utmanande. Jag har mycket erfarenhet som jag hoppas kunna bidra med. Både till LiU men också för att utveckla mig själv, det går lite hand i hand. Det här jobbet var en utmaning jag ville ta.

Just nu sitter Lena Pettersson och tummar på tre fulla A4-sidor med kommande ansvarsområden, något som hon tänker ägna delar av sommaren åt att sätta sig in i.
- Men jag ska också vara lite ledig på hemmaplan i Linköping. Och så ska jag och min yngsta dotter åka över till USA och bila längs västkusten upp mot Kanada.

Totalt sökte 21 personer tjänsten som utbildningsdirektör, hälften interna sökande, hälften externa. Enligt universitetsdirektör Kent Waltersson har det varit ett tacksamt rekryteringsarbete eftersom det fanns många, mycket kvalificerade sökande. Till slut föll valet ändå på Lena Pettersson.
- Jag är mycket glad över att kunna hälsa Lena välkommen till LiU som utbildningsdirektör. Lena har en mycket god kunskap om högskolan, är väl insatt i kvalitetsfrågor och uppvisar en bred samhällsorientering. Med Lena får vi en klok, envis och samarbetsinriktad person i rollen som ny utbildningsdirektör, säger Kent Waltersson.

 


Elisabet Wahrby 2015-06-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-12