Göm menyn

Lansering i november

Nej, det var inte, som många trodde, den nya LiU-webben som lanserades samtidigt med den nya grafiska profilen. Det jobbas för fullt med Ny LiU-webb som kommer lanseras i början av november.

Ny LiU-webb, skissDet kom frågor, både utifrån och inifrån när LiU bytte sin grafiska profil den 20 maj om det också var den nya LiU-webben som lanserades. ”Var det här allt? Efter nästan två års arbete?”
- Nej, svarar Magnus Johansson, chef för webbenheten. Det var de nödvändigaste justeringarna för att anpassa nuvarande webbplats till den nya grafiska profilen. Vi ville lägga så lite jobb som möjligt på att förändra den nuvarande webben för att istället kunna fokusera på den nya.

En helt ny LiU-webb kommer att se dagens ljus i början av november, något exakt datum är inte satt ännu. Men ett mellansteg kommer redan i början av september när en publik beta-version lanseras, ett slags ”smygtitt” på hur den nya webben ska se ut och fungera.
- Då kan vi visa upp skarpt vad vi har, vi kan testa och hämta in synpunkter, säger Magnus Johansson.

En ny webbplats måste ju ha något innehåll när den lanseras. Inget material migreras över automatiskt. Förberedelser har pågått under vintern och våren i form av webbstugor för medarbetare som ska skapa och publicera innehåll på webben. Samtidigt har tre piloter, IBL, Tema och ISV arbetat med stöd från projektet för att ta fram exempel på hur forskningsverksamheter och medarbetarsidor kan presenteras utifrån målgruppsanpassning.

- Det finns en avvecklingsplan för hur man ska plocka bort gamla sidor, säger Magnus Johansson. Det måste ske successivt men med en bortre gräns för när den gamla webben stängs ner.
En del information arbetas om till den nya webben, annat ska vara i andra system som till exempel den nya utbildningsdatabasen Bilda, LiU-Dok, intranätet eller Lisam. Och istället hämtas information till webben från dessa.
Arbetet med ett nytt intranät kan förhoppningsvis starta efter årsskiftet.
- Den nya LiU-webben är utvecklad i samma linje som varumärkesarbetet och den grafiska profilen – vi tar ett samlat grepp, fortsätter Magnus Johansson. Vi har också tagit ett grepp på det strukturella planet, alltså hur hela webben hänger ihop och hur den används.

Många undrar hur den nya externa webbplatsen kommer att se ut och vad den kommer att innehålla. Kan du beskriva något?
- Designen sparar vi till betan! Men jag kan beskriva hur innehållet kommer att struktureras.
I analysarbetet har projektet identifierat fem typer av nyckelinnehåll som besökarna letar efter. I konceptet för den nya externa webbplatsen har dessa karakteriserats som:

  • medarbetarpresentationer
  • rekryterande program- och kursinformation
  • forskningsområden - det vill säga populärvetenskaplig forskningskommunikation
  • forskningsverksamheter - vad man kallar akademisk forskningskommunikation eller kommunikation forskare-till-forskare
  • dessutom är platsannonser en viktig del

- Vi har också sett att en mycket stor del av besöken utifrån kommer via direkta sökningar i någon av de stora sökmotorerna som Google och Bing. Därför ska vi bygga en struktur som stödjer dessa. En viktig princip för att hjälpa besökaren att få tag på rätt information på vår webb är ”lätt att hitta rätt” och i det är söket en viktig komponent, säger Magnus Johansson

Kortfattat kan man säga att navigationen i den nya webben kan delas in i tre komponenter:

  • Att serva Google och andra med information för besökare som kommer därifrån. Här är bakomliggande metadata viktigt. Uppmärkning av material enligt definierade taxonomier är också viktigt och inte minst: texter måste sökordsoptimeras, alltså de viktigaste orden måste vara med i texten.
  • Webbplatssök – ett eget sök som bygger på ”autosuggest”, alltså att man får förslag på sökord när man börjar skriva in i sökrutan.
  • Två huvudingångar på webbplatsen är forskning och utbildning och utifrån en väljare för dessa kan man sedan gå vidare.

- Ingen dubbelinformation, kan man säga är en fjärde komponent, säger Magnus Johansson. Studentrekrytering, fakultet och institution ska till exempel inte skriva om samma utbildning tre gånger. Då finns risken att besökare hittar olika eller gamla kursbeskrivningar. Information om kurser och program är ett löfte. Håller man inte löftet blir det rättsosäkert.

Den nya webben tillåter också minimalt med bifogade dokument. Webben är inget filbibliotek. Den ska inte heller ha ett inifrån- och utperspektiv utan mer matcha besökarnas behov och syftet för deras webbplatsbesök. Och istället för att innehålla flera miljoner sidor, som idag, ska det kanske finnas mellan 6 000 och 10 000 sidor i den externa webben.
- Det kommer innebära en stor förändring i organisationen, tror Magnus Johansson. I framtiden kommer webben inte att göras på det sätt vi är vana vid. De som arbetar med den externa webben måste ha en högre medvetenhet om vad det är vi ska fylla den med och hur man gör.

Läs mer om vad som händer i projektet Ny LiU-webb 2015


Elisabet Wahrby 2015-06-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-08