Göm menyn

Ny prefekt för IFM

Efter ett halvår med tillfälliga förordnanden har nu beslut tagits om förordnande av prefekt och proprefekter för IFM till och med 2017.

Rektor förordnar, efter förslagsarbete, professor ULF Karlsson som prefekt för IFM från den 1 juli 2015 till den 31 december 2017. För samma tid förordnas professor Kenneth Järrendahl som förste proprefekt och universitetslektor Magdalena Svensson som andre proprefekt.


Elisabet Wahrby 2015-05-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-27