Göm menyn

Ny profil på gång

I nästa vecka lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att stärka universitetets position. För medarbetare innebär det en del nyheter.

Tjuvtitt på den nya grafiska profilenKonkurrensen om studenter och medarbetare hårdnar, både nationellt och internationellt. För Linköpings universitet är det nödvändigt att ha en tydlighet i kommunikationen för att synas och märkas. Som ett led i att behålla en stark position lanserar vi i nästa vecka en ny grafisk profil.

– Vi måste använda oss av det starka varumärke som Linköpings universitet har i dag genom sin framgångsrika forskning och sin högt rankade utbildning. Men för att nå framgång måste vi göra det enhetligt och tillsammans, säger rektor Helen Dannetun. Vi har fått väldig positiv feedback från de som varit med i processen och de som fått tjuvkika, så jag hoppas det blir ett gott mottagande när vi låter täckelset falla i nästa vecka!

Idag har många av våra verksamheter, enheter, projekt och liknande, egna logotyper och profiler. Det spretiga intrycket idag riskerar i längden att försvaga oss.
- Den grafiska profilen har lappats och lagats så många gånger att vi helt enkelt varit tvungna att tänka nytt, något som vi ju är bra på här på LiU, säger kommunikationsdirektör Mariethe Larsson. Genom att jobba gemensamt och enat, både inåt och utåt, kan vi ta ännu bättre hand vårt varumärke.

En enhetlig och tydlig profil blir också mer kostnadseffektiv. Den nya grafiska manualen blir ett stöd för organisationen. Dels får man hjälp med hur man på ett enkelt sätt kan producera nytt material och man får tydliga råd om vad som är möjligt att göra och vad man inte får göra. Manualen har tagits emot positivt av kommunikatörerna ute i organisationen. De ser den som en hjälp och ett stöd som de tidigare saknat.

Ett gemensamt varumärke stärker också samhörighetskänslan. Rektor pratar ofta om ett LiU och att vi ska ha LiU-hatten på.
- Och det handlar inte bara om en känsla, det måste också synas, säger Mariethe Larsson.

Arbetet med den nya grafiska profilen har kostat 2,5 miljoner kronor under två år.
- Det har krävts ett långt förarbete för att komma fram till en strategi för vårt varumärke, säger Mariethe Larsson, så det här arbetet handlar inte bara om en grafisk profil. Vi har behövt ena oss kring vilka vi är, vårt syfte, och vår position, alltså hur vi ska särskilja oss från andra lärosäten. Vi har arbetat med förankring och workshops för att till slut hitta vår nya visuella identitet.

Kostnaden tror Mariethe Larsson att vi på några år kan hämta hem.
- Jag vet att mycket pengar genom åren har gått till reklambyråer för få hjälp med olika trycksaker och egna grafiska uttryck. De pengarna kan vi på sikt spara in. Genom att ta fram gemensamma trycksaker till exempel examensbevis, diplom och liknande, kommer vi att spara pengar även där.

Vad händer den 20 maj när den nya grafiska profilen lanseras?
Digitala material ska bytas med en gång, till exempel e-postsignatur, mallar och grafik på webben, etc. Tryckt material ska användas till det är slut, sen kan nya tryckas upp. Skyltar byts successivt i prioriterad ordning. Men ett datum för en bortre gräns kommer att sättas.

  • Ny grafisk manual finns tillgänglig finns tillgänglig under rubriken Kommunikationsstöd på Insidan.
  • Nya mallar för word och power point distribueras.
  • Nya mailsignaturer distribueras och ska börja användas från 20 maj.
  • Nya typsnitt distribueras automatiskt till alla datorer med ad-nummer.

Vad kan jag som enskild medarbetare göra?
- Städa! uppmanar Mariethe Larsson. Släng gamla power point- och wordmallar, rensa i broschyr- och tidningsställ, använd den nya e-postsignaturen från första dagen och installera de nya mallarna. De som har externa samarbetspartnerns – uppmana dem att byta till vår nya logotyp i gemensamma dokument eller digitala kanaler.

Kommunikations- och marknadsavdelningen erbjuder stöd så att vi så smärtfritt som möjligt kan glida in i den nya profilen. Frågor om innehåll och tillämpning kan mailas till grafiskmanual@liu.se
Om man undrar över något kan man höra av sig till sina kommunikatörer eller till Kommunikations- och marknadsavdelningen.

 

 


Elisabet Wahrby 2015-05-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-13