Göm menyn

Resesida med extra allt

LiU har länge saknat en plats för samlad information kring resor. Sedan ett par veckor tillbaka finns nu Resesidan där du hittar allt du behöver veta om resor.

Insidnas vänstermeny med Resesidan inringadLotta Dagnäs och Madelene Gertsson. Visst har det funnits information om tjänsteresor tidigare, men spridd på lite olika platser på hemsidan. Resehandboken har funnits men är numera nedlagd. Upphandlingsenheten har fått svara på många frågor och när vi fick ett nytt resebyråavtal med en ny resebyrå ställdes saken på sin spets.
- Det nya avtalet innebar stora förändringar med nya kontakter och nya rutiner, säger Lotta Dagnäs (till vänster i bild), upphandlare och avtalsansvarig för resebyråavtalet. Vi på Upphandlingsenheten fick väldigt många frågor.

Grundläggande avtalsinformation finns i LiU Inköp. Regelverket, sådant som rör traktamenten, kostförmåner och liknande, fanns under HR.
- Det bästa med den nya sidan är att allt nu finns samlat, att den är enkel, lätt att hitta i vänstermenyn på Insidan och att den kort och gott heter Resor, säger Madelene Gertsson (till höger i bild), ansvarig för Resesidan.

Sidan ska vara levande och uppdateras med ny och relevant information, lovar Madelene Gertsson.
- Självbokningssystemet är en nyhet. Det är efterfrågat och kommer någon gång i månadsskiftet maj/juni. Det är ett helt nytt system som är väldigt enkelt och användarvänligt. Vi kommer att ordna utbildning i självbokningssystemet för de som vill. Information om detta kommer att finnas på Resesidan.

Man måste skapa en reseprofil för att kunna boka resor. Blanketter för detta hittar man på Resesidan. Bra idé att göra det med lite framförhållning, även om man inte ska ut och resa precis nu.
- Reseprofilen är en säkerhetsåtgärd, säger Madelene Gertsson. Så att ingen obehörig ska kunna beställa resor på LiU:s bekostnad.

Har ni fått någon respons på sidan?
- Lite grann, säger Madelene Gertsson. Mest positivt, någon fråga, folk verkar tycka att sidan är bra. Hälsan brukar ju tiga still. 

 

 


Elisabet Wahrby 2015-05-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-22