Göm menyn

De fick klimatkompensationsmedel

Fem projekt har tilldelats medel ur LiU:s fond för klimat kompensation. Projekten handlar framför allt om belysning och elfordon.

Totalt har 12 ansökningar kommit in till fonden. Vid expertgruppens sammanträde beslutades att tilldela fem projekt medel från fonden.

  • LiU-Service Norrköping: Elcykel, 32 000 kronor
  • MAI: Installation av rörelsestyrd belysning, 22 500 kronor
  • LiU-Service, Valla: Elbil, 250 000 kronor (expertgruppen uppmuntrar till placering på Campus US)
  • LFE: Byte av belysning i Kåkenhus, 320 000 kronor
  • ITN: Byte av lysrörsarmatur i Täppan, 60 000 kronor

Den totala summan blir 684 500 kronor.
Samtliga projekt ska utvärderas efter att de genomförts och en rapport ska skickas in senast sex månader efter projektstart.

Fonden för klimatkompensation är en intern fond som infördes 2011. Institutioner och anställda kan årligen ansöka om medel ur fonden för åtgärder som minskar universitetets energiförbrukning och klimatpåverkan.
Fonden finansieras genom att flygresor som bekostas av universitet belastas med en klimatkompensationsavgift om 250 kronor per ton utsläppt koldioxid.

Beslut om tilldelning av 2014 års medel ur fond för klimatkompensation (pdf)


Elisabet Wahrby 2015-03-31
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-31