Göm menyn

Ramböll redovisar resultatet

Medarbetar- och doktorandundersökningen är stängd för den här gången och svarsfrekvensen blev 78 procent. I april presenteras resultaten på en övergripande LiU-nivå.

Ramböll Management Consulting kommer att presentera resultatet av på svenska, på en övergripande LiU-nivå vid följande tillfällen:

Medarbetarundersökningen

  • Torsdag 16 april kl.14.00-15.00 Campus Valla, A-huset, sal A1.
  • Fredag 17 april kl.10.15-11.15, Campus US, Ingång 1, Viktoriasalen.
  • Fredag 17 april kl.13.00-14.00, Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2.

 

Doktorandundersökningen

  • Torsdag 16 april kl. 15.15-16.15, Campus Valla, A-huset, sal A2
  • Fredag 17 april kl. 09.00-10.00, Campus US, Ingång 1, Viktoriasalen.
  • Fredag 17 april kl. 09.00-10.00, Campus US, Ingång 1, Viktoriasalen.
  • Fredag 17 april kl. 13.00-14.00, Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2, sker i anslutning till redovisningen av medarbetarundersökningen.

 


Elisabet Wahrby 2015-03-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-19