Göm menyn

Nya kemikalieregler

Arbetsmiljöverket skärper kraven på kemikaliehantering och för arbete i laboratorier eller verkstäder. De nya reglerna påverkar många institutioner på LiU.

Kraven från Arbetsmiljöverket har kommit till för att minska risken för att medarbetare och studenter exponeras för cancerframkallande produkter. De nya reglerna påverkar hur arbetet med kemikalier i laboratorier och verkstäder utförs.

Miljö- och säkerhetsenheten vill därför informera om de nya reglerna.

CMR produkter

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen och produkter kallas CMR-produkter. Strängare regler gäller för CMR-produkter vilket bland annat innebär att:

  • en utredning måste göras innan en CMR-produkt får användas eller lagerhållas
  • ett slutet system ska användas för att undvika exponering
  • medarbetare/studenter som exponerats för CMR-produkt ska registreras i ett särskilt register

Exempel på några vanliga CMR-produkter:

  • Akrylamid
  • Formaldehyd (har klassificerats om, nya säkerhetsdatablad ska finnas från 2015-04-01)
  • Damm från lövträ

Era CMR-produkter:

De personer som fungerar som kemikalieinventerare på institutionen kan få fram listor ur KLARA-systemet med vilka CMR-produkter som finns inventerade på aktuell avdelning eller enhet.

Mer information

Mer information om CMR-produkter och reglerna finns i Laboratoriesäkerhetshandboken.

Frågor eller funderingar?

Kristina Orselius
Koordinator Kemikaliehantering, KLARA systemförvaltare
Miljö- och säkerhetsenheten, Rättsavdelningen
Tel: 013-28 2033
kristina.orselius@liu.se

 

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet
Miljö- och säkerhetsenheten, Rättsavdelningen
Tel: 013-28 1564
hanna.wessman@liu.se

 


Elisabet Wahrby 2015-02-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-19