Göm menyn

Dags att mäta arbetsmiljön

Om ett par veckor kan medarbetare och doktorander hålla utkik i efter ett mail från rektor. Då är det nämligen dags igen att fylla i medarbetar- och doktorandundersökningen.

Monika Rissanen och Eric Lindesjöö håller i årets medarbetar- och doktorandundersökning.Medarbetar- och doktorandundersökningen är ett viktigt instrument i universitetets arbetsmiljöarbete. Såhär säger rektor i filmen om årets medarbetar- och doktorandundersökning:
- Det är viktigt för mig att alla medarbetare trivs och mår bra vid Linköpings universitet. Och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. Därför är det viktigt att alla medarbetare fyller i enkäten så att vi kan utvecklas och bli ännu bättre.

- Det är inga stora förändringar från undersökningen för två år sedan, säger Monika Rissanen på HR-avdelningen. Vi har försökt behålla frågorna från tidigare år för att kunna jämföra över tid. Det är bara några frågor vi har försökt göra tydligare. Det är också Ramböll Management Consulting som sammanställer enkätsvaren.

Nytt i förra undersökningen var att man då slog ihop medarbetarundersökningen och doktorandundersökningen för anställda doktorander. Övriga doktorander får enbart doktorandundersökningen.
- Det uppskattades av doktoranderna att inte få två olika undersökningar vid två olika tidpunkter, säger Monika Rissanen. Därför gör vi på samma sätt även i år.

Nytt för i år är däremot att Eric Lindesjöö, som arbetar med kvalitetsfrågor på Tek Fak, kommer att ansvara för doktorandundersökningen.
- Vi vill förstärka uppföljningen av doktorandundersökningen. Vi har sett att stress är ett problem bland många doktorander. Och relationen mellan handledare och doktorand är en annan viktig faktor som vi vill ha belyst. Enkäten är ett viktigt kvalitetsinstrument i det arbetet.

En vecka innan enkäten kommer ut, skickar rektor ett mail med information till alla. Den 24 februari mailas själva enkäten. För att få delta i undersökningen måste man vara anställd på minst 20 procent sedan 1 oktober 2014.
Resultatet redovisas den 16 april på Campus Valla och den 17 april på Campus US och Norrköping.

- För två år sedan hade vi en svarsfrekvens på 79 procent för medarbetarenkäten och 69 procent för doktorandenkäten, berättar Monika Rissanen. Det är jättebra och vi hoppas att vi kan öka svarsfrekvensen något ytterligare för att kunna dra så säkra slutsatser som möjligt om LiU som arbetsplats och likvärdigt med undersökningen från 2010.

Sedan förra undersökningen har institutioner och avdelningar jobbat vidare med resultaten. I filmen om året Medarbetar- och doktorandundersökning berättar överbibliotekarie Margareta Grahn hur de valt ut medarbetarsamtalet att jobba vidare med. Och Jörgen Nissen, tidigare prefekt på ISV, berättar hur de jobbat med medarbetarnas närvaro. Andra satsningar som gjorts i verksamheten är att utveckla det pedagogiska arbetet och att arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen.

För mer information, läs gärna FAQ, frågor och svar om medarbetar- och doktorandundersökningen

 

Filmen om Medarbetar- och doktorandundersökningen 2015

Vill du ha filmen med svensk undertext? Klicka på Undertext-symbolen i Playrutan.

 


Elisabet Wahrby 2015-02-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-11