Göm menyn

Dags för Pedagogikdagarna

(Uppdaterad 2015-03-04 15:17)

Den 17 och 18 mars är det åter dags att boka in Pedagogikdagarna i kalendern. Med goda exempel, inspiration och samverkan vill arrangörerna även den här gången rikta fokus på kvalitet.

Peter Dalenius och Margareta Bachrach-Lindström på DidacticumTill de första Pedagogikdagarna, i slutet oktober 2013, hade runt 140 personer anmält sig. (Bilden nedan.) Dagarna fick bra respons i utvärderingarna, särskilt upplägget med föredrag kombinerat med valbara ”stationer” av aktiviteter. Så varför överge ett vinnande koncept?
- Efter rektors inledning kommer vi att ha tre föredrag varvat med  åtta olika stationer där deltagarna kan välja två, berättar Margareta Bachrach-Lindström, föreståndare för Didacticum som i år står för arrangemanget.

Pedagogikdagarna startade 2013 som en del i det Pedagogiska Språnget, rektors initiativ för att sätta fokus på kvalitén i utbildningen. Didacticum, som också är ett led i det Pedagogiska Språnget, har nu fått ansvar för att arrangera dagarna.
- Det jag vill att man ska känna efter de här dagarna är inspiration och energi, säger Peter Dalenius, biträdande föreståndare på Didacticum. Jag hoppas att man ska stöta på saker man inte tänkt på tidigare och få möjlighet att diskutera med andra.
De två halvdagarna, en i Norrköping och en i Linköping kommer att ha ungefär samma innehåll. Föreläsarna kan variera något, beroende på att alla inte kunnat vara med båda dagarna. Programmet är inte helt spikat ännu men kommer att fokusera på:

  • Att bedöma pedagogisk skicklighet? Erfarenheter från Umeå universitet som bland annat har arbetat med en meriteringsmodell.
  • Kvalitet utifrån studenternas perspektiv. Representanter från samtliga Kårer.

De valbara stationerna innehåller:

  • Presentationer av de som fått pedagogiska utvecklingsmedel
  • Professor Madeleine Abrandt Dahlgren berättar om medicinsk pedagogik
  • IKT
  • Alternativa examinationsformer

Mingel på Pedagogikdagarna 2013- Fullständigt program och anmälningsformulär ligger nu ute på Didacticums webbplats. Sista anmälningsdag är 10 mars, så gå in och anmäl dig redan nu, säger Margareta Bachrach-Lindström.

Pedagogikdagarna 2015, program och anmälan

Läs artikel och se filmen från Pedagogikdagarna 2013


Elisabet Wahrby 2015-02-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-04