Göm menyn

Nya förordnande för prefekter

Förordnande av prefekt och proprefekter för samtliga institutioner under perioden 2015 – 2017 har nu beslutats av rektor.

Institutionen för systemteknik ISY
Prefekt: Professor Lars Nielsen
Proprefekt: Professor Atila Alvandpour
Proprefekt: Universitetslektor Jan-Åke Larsson

Institutionen för medicinsk teknik IMT
Prefekt: Professor Tomas Strömberg
Proprekfekt: Professor Göran Salerud

Institutionen för klinisk och experimentell medicin IKE
Prefekt: Professor Christina Ekerfelt
Proprefekt: Professor Jan Ingvar Jönsson
Proprefekt: Professor Oliver Glimm

Institutionen för datavetenskap IDA
Prefekt: Professor Mariam Kamkar
Proprefekt: Professor Henrik Eriksson
Proprefekt: Professor Zebo Peng

Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier ISV
Prefekt: Universitetslektor Marie Jansson
Proprefekt: Universitetslektor Ragnhild Löfgren
Proprefekt: Professor Katarina Hjelm

Institutionen för kultur och kommunikation IKK
Prefekt: Universitetslektor Ann-Kari Sundberg
Proprefekt: Universitetsadjunkt Anders Narbrink
Proprefekt: Professor Leelo Keevallik

Institutionen för TEMA
Prefekt: Universitetslektor Roger Klinth
Proprefekt: Universitetslektor Viktoria Glad
Proprefekt: Professor Björn-Ola Linnér

Institutionen för beteendevetenskap och lärande IBL
Prefekt: Professor Stefan Samuelsson
Proprefekt: Universitetslektor Gisela Eckert

Institutionen för teknik och naturvetenskap ITN
Prefekt: Universitetslektor Mattias Severin
Proprefekt: Professor Michael Hörnquist
Proprefekt: Universitetslektor Isak Engquist

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ISAK
Prefekt: Biträdande professor Hans Nilsson
Proprefekt: Universitetslektor Konstantin Economou

Matematiska institutionen MAI
Prefekt: Universitetslektor Göran Forsling
Proprefekt: Universitetslektor Joakim Arnlind

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling IEI
Prefekt: Professor Per-Olof Brehmer
Proprefekt: Professor Elin Wihlborg
Proprefekt Professor Johan Ölvander

Institutionen för fysik, kemi och biologi IFM
Prefekt: Professor Kenneth Järrendahl (tidsbegränsat t o m 30 juni 2015)
Proprefekt: Professor Per Jensen (tidsbegränsat t o m 30 juni 2015)
Proprefekt: Universitetslektor Magdalena Svensson (tidsbegränsat t o m 30 juni 2015)

Institutionen för medicin och hälsa IMH
Prefekt: Professor Birgitta Öberg (tidsbegränsat t o m 31 december 2015)
Proprefekt: Universitetslektor Karin Persson
Proprefekt: Professor Preben Bendtsen

 


Elisabet Wahrby 2015-01-07
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-07