Göm menyn

Stort intresse för LiU på internationella mässor

LiU:s internationella team har landat efter en intensiv rekryteringshöst. De har besökt utbildningsmässor på 20 orter i sju länder för att marknadsföra LiUs masterprogram och träffa LiU-alumner på plats.

Mässa i IndonesienDet har varit hektiskt men lyckat. Med sig hem har teamet om tre personer från Kommunikationsavdelningen kontaktuppgifter från över tusen presumtiva studenter som gärna vill få mer information om utbildningarna på Linköpings universitet.
Turkiet, Kina, Storbritannien, Mexiko, Sydkorea och Indien och därtill Indonesien – ett nytt land på LiU:s internationella rekryteringsrunda (bilden th).

- Där deltog vi i en mässa som arrangerades för utbildningar enbart i Europa, berättar Therese Winder, kommunikatör på marknadsenheten.

– Många vill plugga i länder som har engelska som modersmål. Till den här mässan kommer därför inte de som vill till länder som USA eller Australien.

Therese Winder på LondonmässanI London deltog LiU på en ny mässa som fokuserar på masterutbildningar. Där fanns Storbritanniens två bästa universitet med och fungerade som dragplåster.

- Storbritannien har studieavgifter, även för inhemska studenter. Det är därför vi satsar här. Dessutom är det bra för undervisningen på LiU att hit studenter som har engelska som modersmål, förklarar Therese Winder (i mitten på bilden th).

Många av årets internationella alumniträffar, bland annat i Turkiet (bilden nedan th) och i Mexiko, blev välbesökta. Träffarna ger inte bara LiU tillfällle att uppdatera alumnerna om vad som händer inom universitetet, utan det ger också de forna LiU-studenterna möjlighet att utöka sina lokala nätverk.

- Det är också roligt att höra att många av våra alumner jobbar inom områden som direkt kopplar till den utbildning de läst på LiU, säger Margareta Alfredson, internationell marknadsförare.

Alumniträff i Turkiet- Alumnerna är också viktiga för oss i samband med internationell studentrekrytering och de deltar ofta tillsammans med oss på våra mässor. De är viktiga av framför allt två skäl; de känner till LiU och de talar landets språk.

Internationellt spelar all alumniverksamhet mycket stor roll. Alumnerna fungerar som länk mellan yrkesliv och universitet och som ett nätverk ute i arbetslivet.

- Ju fler alumner i toppositioner, desto bättre, säger Margareta Alfredson. Och för studenterna är det viktigt att veta vad man kan jobba med efter studierna.

Vilken effekt har den internationella marknadsföringen?

- Det kommer fler och fler studenter för varje år jämfört med bottenläget 2011, då avgifter infördes. Numerären är kanske inte så hög, men den går stadigt upp, säger Therese Winder.

Margareta Alfredsson, porträtt- Konkurrensen om studenterna hårdnar. Ska man vara en spelare på marknaden måste man vara med. Vi har inget val om vi ska vara ett universitet med internationell lyskraft, säger Margareta Alfredson (bilden th).

Som ett led i den internationella studentrekryteringen jobbar LiU med rekryteringsagenter. LiU har avtal om marknadsföring och studentrekrytering med sju agenter; tre i Kina, två i Indien och en i Indonesien respektive Pakistan.

- De är vår förlängda arm och fungerar ungefär som en slags mäklare. De finns på plats, kan den lokala marknaden och kulturen, förstår studenterna och pratar studenternas språk, säger Eva Lena Rodriguez, projektledare på marknadsenheten.

- En seriös rekryteringsagent är tryggheten och garantin för att det faktiskt finns ett universitet, inte bara en hemsida som vem som helst kan lägga upp.

Mer information om rekryteringsagenter

Mer information om LiU:s medverkan på internationella mässor


Gunilla Pravitz 2014-12-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-18