Göm menyn

Hög utbildningskvalitet på LiU

(Uppdaterad 2015-01-22 13:50)

När Universitetskanslersämbete UKÄ summerar resultatet av sin senaste utvärderingscykel kan man konstatera att LiU:s utbildningar står sig mycket bra.

Under åren 2011 – 2014 har UKÄ utvärderat cirka 2 100 utbildningar. Det man fokuserat på är studenternas fördjupningsarbeten och examensarbeten.
Diagram betygsmedelvärd per utvärderad examen.Tittar man på betygsmedelvärdet per utvärderad examen hamnar LiU på en fjärde plats. (Diagram till höger, klicka för större bild)
- Vi står oss mycket bra, konstaterar en nöjd prorektor Karin Fälth-Magnusson. Handelshögskolan har bara två utbildningar, Chalmers har enbart tekniska utbildningar, Stockholms universitet har inga utbildningar inom teknik eller medicin. Så av de kompletta universiteten är Linköping bäst och hamnar lite över 2.0, hög kvalitet, något lite bättre än Lunds universitet.

Jämför man LiU med riket som helhet har LiU fler utbildningar med mycket hög kvalitet respektive hög kvalitet men färre utbildningar med bristande kvalitet. (Diagram nedan till höger, klicka för större bild).
- De utvärderade utbildningarna finns över hela LiU, säger Karin Fälth-Magnusson. Det finns alltså exempel på bra utbildningar inom alla fakulteter.

Diagram jämförelse LiU och riketResultatet av utvärderingar ger universiteten ett visst bonustillskott av pengar. Men de är svåra att använda eftersom de är relaterade till antalet studenter och lärosätena vet inte hur mycket man får från år till år. Pengarna kan därför inte användas till fler utbildningsplatser, utan mer till teknisk utrustning och liknande. Trots det menar Karin Fälth-Magnusson att studenterna har nytta av utvärderingarna.
- Min erfarenhet är att man verkligen arbetet igenom utbildningarna. Lärare, studenter, och kvalitetsansvariga på fakulteterna har lagt ett otroligt stort arbete på utvärderingarna. Och även om studenterna kanske inte väljer utbildning efter det här så kommer det ju dem till godo.
Rektor Helen Dannetun gläder sig över resultatet.
- För oss som ett starkt riksrekryterande universitet så är högsta kvalitet i våra utbildningar en viktig förutsättning, säger hon.

Utvärderingarna har dock fått en del kritik. Nu arbetar UKÄ med ett nytt utvärderingssystem som ska gälla från 2016. I det nya systemet försöker man bemöta kritiken från det tidigare. Det handlar bland annat om synpunkten att examensarbeten inte är lika relevant i alla utbildningar, framför allt inte i professionsutbildningar. Den nu avslutade utvärderingen har omfattat ungefär hälften av alla utbildningar vilket gjort att små lärosäten och utbildningar inte kommit med, utvärderingarna speglar alltså inte helheten. En annan kritik är att bedömningsgrupperna gjort väldigt olika bedömningar. Inledningsvis fick lärosätena heller inte feedback på vad som var fel i utbildningen och kunde därför heller inte förbättra.

- LiU har tagit uppgiften på stort allvar och det är bra! Jag tycker vi har all anledning att vara stolta, tycker Karin Fälth-Magnusson. Många har lagt ner mycket arbete på utvärderingarna, det är en del i vårt Pedagogiska språng och det är roligt att studenterna får ta del av förbättringarna. Sedan har vi förstås målet att bli ännu bättre – vi bör inte ha någon enda utbildning som bedöms ha bristande kvalitet.

Läs mer om Hälsouniversitetets resultat


Elisabet Wahrby 2014-12-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-22