Göm menyn

Nya institutioner 2020

Lövträd. Foto: Ida Sörensen

 

Styrelsen för Linköpings universitet har beslutat att från årsskiftet 2020 genomföra organisationsförändringar som rör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap.

Beslutet innebär också att ett antal utredningar ska genomföras, bland annat kring avvecklingen av moderna språk och utvecklingen av professionsspråk, nya lösningar kring ämnet slöjd och hur LiU:s estetiska utbildningar kan utvecklas.

På den här webbplatsen samlar vi all information om projektet Nya institutioner 2020. Projektledare är Ullakarin Sundqvist Nilsson vid Universitetsförvaltningens Planerings- och ekonomiavdelning.

 

 

 

Nyheter

Bild: UllaKarin Sundqvist Nilsson, projektledare. Foto: Björn Stafstedt

Institutionsindelningen går i mål

Att göra en omorganisation och ändra institutionsindelningen är inget mindre än ett jättearbete. Men tidplanen höll och till nyåret rullar LiU:s nya organisationen igång.

Bild: LiU-påse

Nedräkning för nya institutionerna

Nu är det två månader kvar till målgång för den stora omorganisationen då fem institutioner ska bli tre och allt går enligt plan, både med bemanning och nya namn på avdelningar och enheter.

Gula lappar

Bemanning av nya institutioner

Samtliga berörda medarbetare på de totalt fem institutioner som avvecklas den siste december i år, samt delar av IEI, kommer att erbjudas nya placeringar inom LiU som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.

Johanna Forsell

Ny adminchef på BKV

Johanna Forsell blir administrativ chef på den nya institutionen BKV. Rekryteringen av administrativ chef på medfaks andra nya institution, HMV, pågår men är ännu inte klar.

Mats Tholander, adminchef IKOS

Ny adminchef på IKOS

Rekryteringen av administrativ chef för den nya institutionen IKOS är nu klar. Mats Tholander, nu på IKK, blir ny administrativ chef. Läs mer om Mats och andra nyheter om den nya institutionen på IKOS-bloggen.

Bild: Pia Rundgren, HR-direktör

HR-status - de nya institutionerna

På våra tre nya institutioner; HMV, BKV och IKOS, som drar igång den förste januari 2020, pågår just nu den viktiga uppgiften med att bygga upp tre nya organisationer och verksamheter. I det arbetet pågår olika delar inom HR-området som HR-direktören, Pia Rundgren, håller ihop.

Bild: Rektor Helen Dannetun

Nya institutioner har fått namn

Det är nu klart vad de nya institutionerna, som hittills kallats X, Y och Z, kommer att heta. De nya akronymerna blir HMV, BKV och IKOS.

Bild: Josefina Syssner, ny prefekt för institution Z

Ledningen för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun.

Institutionernas information

 

IKE-Omorganisation 2020

 

IMH-Omorganisation 2020

 

ISV-Omorganisation 2020

 

 

IKOS-bloggen

 

IKOS Ny institution

 

 

frågor om nya institutionsindelningen?
 

nyainstitutioner2020@liu.se

 

 


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-18