Göm menyn

Ny rektor 2020

Bild: Rektors plats i styrelserummet. Foto: Magnus Johansson

Den 11 september meddelade Helen Dannetun att hon inte kandiderar för en ny period som rektor för Linköpings universitet. Det innebär att processen för att utse en ny rektor har inletts under ledning av en speciell rekryteringsgrupp. På den här sidan kan du följa rekryteringsprocessen.

Du kan också skicka in frågor, önskemål och synpunkter till nyrektor2020@liu.se

 

Nyheter

 

Bild: Jan-Ingvar Jönsson

Kandidat till rektor för LiU presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Bild: Lena Sommestad, ordförande i universitetsstyrelsen. Foto: Peter Holgersson

Aktuellt om processen för att ta fram förslag till ny rektor

Arbetet med att ta fram förslag till ny rektor, för beslut av regeringen, fortlöper enligt fastställd tidsplan.

Bild: Lena Sommestad, ordförande universitetsstyrelsen

Kravprofilen för ny rektor

2019-10-17 Snart är annonsen ute för ett av landets mest spännande ledarjobb - rektor på Linköpings universitet. Vid onsdagens möte i universitetsstyrelsen slogs den kravprofil fast som ska gälla för det fortsatta arbetet med att rekrytera en efterträdare till rektor Helen Dannetun.

Bild: Lena Sommestad, ordförande universitetsstyrelsen. Foto: Länsstyrelsen

Så utses ny rektor

2019-09-18 Efter att rektor Helen Dannetun meddelat att hon inte kommer att kandidera till ytterligare en förlängning som rektor, inleds nu processen för att ta fram ett förslag på ny rektor.

Bild: Rektor Helen Dannetun

Helen Dannetun avstår förlängning som rektor

2019-09-11 Helen Dannetun kommer inte att kandidera för ytterligare en förlängning som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020. Det meddelade hon idag universitetsstyrelsen.

Rekryteringsgruppen

Lena Sommestad, ordförande

Dan Jangblad, vice ordförande

Mats Fahlman, lärarrepresentant

Elin Wihlborg, lärarrepresentant

Markus Heilig, lärarrepresentant

Sofia Ritenius, studentrepresentant

Ludwig Modahl Edström, studentrepresentant

Elin Fägerstam, studentrepresentant

Krzysztof Marciniak, adjungerad facklig representant

 

Rekryteringsbolag

Michaël Berglund AB

Ewa Olszewski
073-368 84 77

Jacob Severin
073-777 68 05
 Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-18