Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Lars Lindblom

Lars Lindblom har befordrats till biträdande professor i tillämpad etik vid IKOS från den 1 juni 2021.

Gazi Salah Uddin

Gazi Salah Uddin har befordrats till biträdande professor i nationalekonomi med inriktning mot finansiell utveckling vid IEI från den 1 mars 2021.

Mattias Ekstedt

Mattias Ekstedt har befordrats till biträdande professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid HMV från den 1 maj 2021

Marco Kuhlmann

Marco Kuhlmann har befordrats till professor i datalogi med inriktning mot behandling av naturliga språk vid IDA från den 1 mars 2021.

Anita Kärner Köhler

Anita Kärner Köhler har befordrats till biträdande professor i vårdvetenskap särskilt omvårdnad vid HMV från den 1 maj 2021.

Elin Palm

Elin Palm har befordrats till biträdande professor i tillämpad etik vid IKOS från den 1 april 2021.

Anders Eklund

Anders Eklund har befordrats till biträdande professor i biomedicinsk bildvetenskap vid HMV från den 1 januari 2021.

Linnéa Stenliden

Linnéa Stenliden har befordrats till biträdande professor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot digitala verktyg och lärande, vid IBL från den 1 november 2020.

Nils-Hassan Quttineh

Nils-Hassan Quttineh har befordrats till biträdande professor i optimeringslära vid MAI från den 1 mars 2021.

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson har befordrats till biträdande professor i organisk elektronik vid ITN från den 1 februari 2021.

Per-Anders Forstorp

Per-Anders Forstorp har befordrats till professor i kultur och mediegestaltning vid IKOS från den 1 februari 2021.

Urban Friberg

Urban Friberg har befordrats till biträdande professor i evolutionsbiologi vid IFM från den 1 februari 2021.

Catrin Lundström

Catrin Lundström har befordrats till biträdande professor i etnicitet och migration vid IKOS från den 1 december 2020.

Mika Gustafsson

Mika Gustafsson har befordrats till biträdande professor i bioinformatik vid IFM från den 1 februari 2021.

Evangelos Angelakis

Evangelos Angelakis har befordrats till professor i mobil telekommunikation vid ITN från den 1 januari 2021.

Henrik Nordvall

Henrik Nordvall har befordrats till professor i vuxenpedagogik vid IBL från den 20 januari 2021.

Martin Singull

Martin Singull har befordrats till professor i matematisk statistik vid MAI från den 1 december 2020.

Anna Yström

Anna Yström har befordrats till biträdande professor i industriell organisation vid IEI från den 1 februari 2021.

Ida Lindgren

Ida Lindgren har befordrats till biträdande professor i informatik vid IEI från den 1 februari 2021.

Maria Björklund

Maria Björklund har befordrats till professor i logistik vid IEI från den 1 oktober 2020.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-16