Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Björn Oskarsson

Björn Oskarsson har befordrats till universitetslektor i logistik vid IEI från den 1 februari 2020.

Lars Wallner

Lars Wallner har befordrats till universitetslektor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot yngre barns lärande, vid IBL från den 1 juni 2020.

Simon Haikola

Simon Haikola har befordrats till universitetslektor i tema teknik och social förändring vid Tema från den 1 maj 2020.

Christina Samuelsson

Christina Samuelsson har befordrats till professor i logopedi vid BKV från den 1 juli 2020.

Thomas Ederth

Thomas Ederth har befordrats till biträdande professor i molekylär fysik vid IFM från den 1 juni 2020.

Barbro Krevers

Barbro Krevers har befordrats till biträdande professor i utvärdering och hälsoekonomi vid HMV från den 1 april 2020.

Isak Engquist

Isak Engquist har befordrats till biträdande professor i organisk elektronik vid ITN från den 1 april 2020.

Cyrille Berger

Cyrille Berger har befordrats till universitetslektor i datalogi vid IDA från den 1 januari 2020.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson har befordrats till biträdande professor i trådlös kommunikationselektronik vid ITN från den 1 mars 2020.

Jonas Bergman Ärlebäck

Jonas Bergman Ärlebäck har befordrats till biträdande professor i matematikdidaktik vid MAI från den 1 mars 2020.

Lasse Jensen

Lasse Jensen har befordrats till biträdande professor i vaskulär biologi vid HMV från den 1 mars 2020.

Marc Keuschnigg

Marc Keuschnigg har befordrats till universitetslektor i analytisk sociologi vid IEI från den 12 mars 2020.

Magnus Hultén

Magnus Hultén har befordrats till professor i naturvetenskapernas didaktik vid IBl från den 1 mars 2020.

Sofie Pilemalm

Sofie Pilemalm har befordrats till professor i informatik vid IEI från den 1 februari 2020.

Erik Sundin

Erik Sundin har befordrats till professor i hållbar produktion vid IEI från den 1 oktober 2019.

Vanya Darakchieva

Vanya Darakchieva har befordrats till professor i halvledarmaterial vid IFM från den 1 februari 2020.

Colm Nestor

Colm Nestor har befordrats till universitetslektor i medicinsk genetik/epigenitik vid BKV från den 1 mars 2020.

Per-Erik Forssén

Per-Erik Forssén har befordrats till biträdande professor i datorseende vid ISY från den 1 februari 2020.

Sofia Littmark

Sofia Littmark har befordrats till universitetslektor i tema Barn vid IBL från den 1 februari 2020.

Galia Pozina

Galia Pozina har befordrats till professor i tunnfilmsfysik vid IFM från den 1 december 2019.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-08