Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Maria Björklund

Maria Björklund har befordrats till professor i logistik vid IEI från den 1 oktober 2020.

Björn Johansson

Björn Johansson har befordrats till biträdande professor i informatik vid IEI från den 1 december 2020.

Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby har befordrats till professor i historia vid IKOS från den 1 december 2020.

Joyanto Routh

Joyanto Routh har befordrats till professor i tema miljöförändring vid institutionen för Tema från den 1 december 2020.

Paul Horton

Paul Horton har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 19 augusti 2020.

Jan-Erik Karlsson

Jan-Erik Karlsson har befordrats till biträdande professor i internmedicin med inriktning mot kardiologi vid HMV från den 1 december 2020.

Joakim Arnlind

Joakim Arnlind har befordrats till professor i matematik vid MAI från den 1 december 2020.

Karin Åkesson

Karin Åkesson har befordrats till biträdande professor i pediatrik vid BKV från den 1 december 2020.

Eva Lövbrand

Eva Lövbrand har befordrats till biträdande professor i tema miljöförändring vid Tema från den 1 oktober 2020.

Emma Björk

Emma Björk har befordrats till universitetslektor i materialfysik vid IFM från den 1 december 2020.

Marc Keuschnigg

Marc Keuschnigg har befordrats till biträdande professor i analytisk sociologi vid IEI, från den 1 november 2020.

Carl-Johan Thore

Carl-Johan Thore har befordrats till biträdande professor i teknisk mekanik vid IEI från den 1 september 2020.

Paul Horton

Paul Horton har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 19 augusti 2019.

Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm har befordrats till biträdande professor i svenska som andraspråk vid IKOS från den 1 juli 2020.

Daniel Aili

Daniel Aili har befordrats till professor i molekylär fysik vid IFM från den 1 september 2020.

Magnus Bång

Magnus Bång har befordrats till biträdande professor i datalogi vid IDA från den 1 april 2020.

Anna Spångeus

Anna Spångeus har befordrats till biträdande professor i internmedicin med inriktning mot endokrinologi och diabetologi vid HMV från den 1 juli 2020.

Liselott Ericson

Liselott Ericson har befordrats till biträdande professor i fluida och mekatroniksa system vid IEI från den 1 september 2020.

Jonas Lundberg

Jonas Lundberg har befordrats till professor i människocentrerad design vid ITN från den 1 september 2020.

Eva Hammar Chiriac

Eva Hammar Chiriac har befordrats till professor i psykologi vid IBL från den 1 juli 2020.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-26