Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Erik Sundin

Erik Sundin har befordrats till professor i hållbar produktion vid IEI från den 1 oktober 2019.

Vanya Darakchieva

Vanya Darakchieva har befordrats till professor i halvledarmaterial vid IFM från den 1 februari 2020.

Colm Nestor

Colm Nestor har befordrats till universitetslektor i medicinsk genetik/epigenitik vid BKV från den 1 mars 2020.

Per-Erik Forssén

Per-Erik Forssén har befordrats till biträdande professor i datorseende vid ISY från den 1 februari 2020.

Sofia Littmark

Sofia Littmark har befordrats till universitetslektor i tema Barn vid IBL från den 1 februari 2020.

Galia Pozina

Galia Pozina har befordrats till professor i tunnfilmsfysik vid IFM från den 1 december 2019.

Erik Sundin

Erik Sundin har befordrats till professor i hållbar produktion vid IEI från den 1 oktober 2019.

Neil Lagali

Neil Lagali har befordrats till professor i experimintell oftalmologi vid BKV från den 1 januari 2020.

Eva Blomqvist

Eva Blomqvist har befordrats till biträdande professor i datalogi vid IDA från den 1 december 2019.

Yvonne Lindbäck

Yvonne Lindbäck har befordrats till universitetslektor i fysioterapi vid IMH från den 1 december 2019.

Bo Persson

Bo Persson har befordrats till biträdande professor i statsvetenskap vid IEI från den 1 september 2019.

Pierangelo Dellacqua

Pierangelo Dellacqua har befordrats till biträdande professor i datavetenskap vid ITN från den 1 oktober 2019.

Cecilia Axell

Cecilia Axell har befordrats till universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, vid ISV från den 1 november 2019.

Oliver Seifert

Oliver Seifert har befordrats till biträdande professor i klinisk vetenskap vid IKE, förenad med anställning som överläkare/specialist inom Region Jönköpings län från den 1 oktober 2019.

Mattias Calmunger

Mattias Calmunger har befordrats till biträdande professor i konstruktionsmaterial vid IEI från den 1 november 2019.

Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 1 oktober 2019.

Agneta Grönlund

Agneta Grönlund har befordrats till universitetslektor i pedagogik vid IBL från den 1 oktober 2019.

Sepehr Shakeri Yekta

Sepehr Shakeri Yekta har befordrats till universitetslektor i tema miljöförändring vid Tema från den 1 oktober 2019.

Neil Lagali

Neil Lagali har befordrats till biträdande professor i experimentell oftalmologi vid IKE från den 1 oktober 2019.

Dominic Wright

Dominic Wright har befordrats till professor i genetik vid IFM från den 1 november 2019.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-25