Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Ivan Gueorguiev Ivanov

Ivan Gueorguiev Ivanov har befordrats till biträdande professor i halvledarmaterial vid IFM från den 1 januari 2019.

Josefina Syssner

Josefina Syssner har befordrats till biträdande professor i kulturgeografi vid ISAK från den 1 januari 2019.

Petter Hedlund

Petter Hedlund har befordrats till biträdande professor i farmakologi vid IMH från den 1 januari 2019.

Andreas Wallo

Andreas Wallo har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 1 december 2018.

Maria Lerm

Maria Lerm har befordrats till professor i medicinsk mikrobiologi vid IKE från den 1 oktober 2018.

Emil Elgebrant

Emil Elgebrant har befordrats till biträdande professor i förmögenhetsrätt med inriktning mot krediträtt, obeståndsrätt och värdepappersrätt vid IEI från den 1 december 2018.

Omer Nour

Omer Nour har befordrats till biträdande professor i fysikalisk elektronik vid ITN från den 1 september 2018.

Carl-Johan Carlhäll

Carl-Johan Carlhäll har befordrats till professor i klinisk fysiologi vid IMH från den 1 november 2018.

Siw Carlfjord

Siw Carlfjord har befordrats till biträdande professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid IMH från den 1 november 2018.

Dominic Wright

Dominic Wright har befordrats till biträdande professor i genetik vid IFM från den 1 november 2018.

Christina Ekerfelt

Christina Ekerfelt, professor, har förordnats till ny ledamot tillika ordförande i styrelsen för Barnafrid – nationellt kunskapscentrum, från den 1 januari 2019 till och med utgången av år 2019.

Joakim Krook

Joakim Krook har befordrats till professor i miljöteknik med inriktning mot industriell ekologi vid IEI från den 1 september 2018.

Martin Hägglund

Martin Hägglund har befordrats till professor i fysioterapi vid IMH från den 1 oktober 2018.

Jesper Olsson

Jesper Olsson har befordrats till professor i språk och kultur md inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria vid IKK från den 1 oktober 2018.

Jouanto Routh

Jouanto Routh har befordrats till biträdande professor i tema miljöförändring vid Tema från den 1 oktober 2018.

Anette Wickström

Anette Wickström har befordrats till biträdande professor i tema Barn från den 1 september 2018.

Peter Grellsgård

Peter Grellsgård är ny brand- och säkerhetskoordinator på Miljö- och säkerhetsenheten, UF. Han kommer närmast från en tjänst som brand- och säkerhetsansvarig på Stångåstaden.

Tomohiko Sakao

Tomohiko Sakao har befordrats till biträdande professor i industriell miljöteknik med inriktning mot hållbara produkter/tjänster vid IEI från den 1 juli 2018.

Valentin Polishchuk

Valentin Polishchuk har befordrats till biträdande professor i flygtrafik vid ITN från den 1 juni 2018.

Peter Johansson

Peter Johansson har befordrats till professor i omvårdnad vid ISV från den 1 juni 2018.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 13 09:48:29 CET 2019