Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Marc Keuschnigg

Marc Keuschnigg har befordrats till biträdande professor i analytisk sociologi vid IEI, från den 1 november 2020.

Carl-Johan Thore

Carl-Johan Thore har befordrats till biträdande professor i teknisk mekanik vid IEI från den 1 september 2020.

Paul Horton

Paul Horton har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 19 augusti 2019.

Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm har befordrats till biträdande professor i svenska som andraspråk vid IKOS från den 1 juli 2020.

Daniel Aili

Daniel Aili har befordrats till professor i molekylär fysik vid IFM från den 1 september 2020.

Magnus Bång

Magnus Bång har befordrats till biträdande professor i datalogi vid IDA från den 1 april 2020.

Anna Spångeus

Anna Spångeus har befordrats till biträdande professor i internmedicin med inriktning mot endokrinologi och diabetologi vid HMV från den 1 juli 2020.

Liselott Ericson

Liselott Ericson har befordrats till biträdande professor i fluida och mekatroniksa system vid IEI från den 1 september 2020.

Jonas Lundberg

Jonas Lundberg har befordrats till professor i människocentrerad design vid ITN från den 1 september 2020.

Eva Hammar Chiriac

Eva Hammar Chiriac har befordrats till professor i psykologi vid IBL från den 1 juli 2020.

Björn Oskarsson

Björn Oskarsson har befordrats till universitetslektor i logistik vid IEI från den 1 februari 2020.

Lars Wallner

Lars Wallner har befordrats till universitetslektor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot yngre barns lärande, vid IBL från den 1 juni 2020.

Simon Haikola

Simon Haikola har befordrats till universitetslektor i tema teknik och social förändring vid Tema från den 1 maj 2020.

Christina Samuelsson

Christina Samuelsson har befordrats till professor i logopedi vid BKV från den 1 juli 2020.

Thomas Ederth

Thomas Ederth har befordrats till biträdande professor i molekylär fysik vid IFM från den 1 juni 2020.

Barbro Krevers

Barbro Krevers har befordrats till biträdande professor i utvärdering och hälsoekonomi vid HMV från den 1 april 2020.

Isak Engquist

Isak Engquist har befordrats till biträdande professor i organisk elektronik vid ITN från den 1 april 2020.

Cyrille Berger

Cyrille Berger har befordrats till universitetslektor i datalogi vid IDA från den 1 januari 2020.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson har befordrats till biträdande professor i trådlös kommunikationselektronik vid ITN från den 1 mars 2020.

Jonas Bergman Ärlebäck

Jonas Bergman Ärlebäck har befordrats till biträdande professor i matematikdidaktik vid MAI från den 1 mars 2020.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-19