Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Elin Palm

Elin Palm har befordrats till biträdande professor i tillämpad etik vid IKOS från den 1 april 2021.

Anders Eklund

Anders Eklund har befordrats till biträdande professor i biomedicinsk bildvetenskap vid HMV från den 1 januari 2021.

Linnéa Stenliden

Linnéa Stenliden har befordrats till biträdande professor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot digitala verktyg och lärande, vid IBL från den 1 november 2020.

Nils-Hassan Quttineh

Nils-Hassan Quttineh har befordrats till biträdande professor i optimeringslära vid MAI från den 1 mars 2021.

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson har befordrats till biträdande professor i organisk elektronik vid ITN från den 1 februari 2021.

Per-Anders Forstorp

Per-Anders Forstorp har befordrats till professor i kultur och mediegestaltning vid IKOS från den 1 februari 2021.

Urban Friberg

Urban Friberg har befordrats till biträdande professor i evolutionsbiologi vid IFM från den 1 februari 2021.

Catrin Lundström

Catrin Lundström har befordrats till biträdande professor i etnicitet och migration vid IKOS från den 1 december 2020.

Mika Gustafsson

Mika Gustafsson har befordrats till biträdande professor i bioinformatik vid IFM från den 1 februari 2021.

Evangelos Angelakis

Evangelos Angelakis har befordrats till professor i mobil telekommunikation vid ITN från den 1 januari 2021.

Henrik Nordvall

Henrik Nordvall har befordrats till professor i vuxenpedagogik vid IBL från den 20 januari 2021.

Martin Singull

Martin Singull har befordrats till professor i matematisk statistik vid MAI från den 1 december 2020.

Anna Yström

Anna Yström har befordrats till biträdande professor i industriell organisation vid IEI från den 1 februari 2021.

Ida Lindgren

Ida Lindgren har befordrats till biträdande professor i informatik vid IEI från den 1 februari 2021.

Maria Björklund

Maria Björklund har befordrats till professor i logistik vid IEI från den 1 oktober 2020.

Björn Johansson

Björn Johansson har befordrats till biträdande professor i informatik vid IEI från den 1 december 2020.

Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby har befordrats till professor i historia vid IKOS från den 1 december 2020.

Joyanto Routh

Joyanto Routh har befordrats till professor i tema miljöförändring vid institutionen för Tema från den 1 december 2020.

Paul Horton

Paul Horton har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 19 augusti 2020.

Jan-Erik Karlsson

Jan-Erik Karlsson har befordrats till biträdande professor i internmedicin med inriktning mot kardiologi vid HMV från den 1 december 2020.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-06