Göm menyn

Namn & Nytt

Här är de senaste anställningarna vid Linköpings universitet.


 

Yvonne Lindbäck

Yvonne Lindbäck har befordrats till universitetslektor i fysioterapi vid IMH från den 1 december 2019.

Bo Persson

Bo Persson har befordrats till biträdande professor i statsvetenskap vid IEI från den 1 september 2019.

Pierangelo Dellacqua

Pierangelo Dellacqua har befordrats till biträdande professor i datavetenskap vid ITN från den 1 oktober 2019.

Cecilia Axell

Cecilia Axell har befordrats till universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, vid ISV från den 1 november 2019.

Oliver Seifert

Oliver Seifert har befordrats till biträdande professor i klinisk vetenskap vid IKE, förenad med anställning som överläkare/specialist inom Region Jönköpings län från den 1 oktober 2019.

Mattias Calmunger

Mattias Calmunger har befordrats till biträdande professor i konstruktionsmaterial vid IEI från den 1 november 2019.

Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson har befordrats till biträdande professor i pedagogik vid IBL från den 1 oktober 2019.

Agneta Grönlund

Agneta Grönlund har befordrats till universitetslektor i pedagogik vid IBL från den 1 oktober 2019.

Sepehr Shakeri Yekta

Sepehr Shakeri Yekta har befordrats till universitetslektor i tema miljöförändring vid Tema från den 1 oktober 2019.

Neil Lagali

Neil Lagali har befordrats till biträdande professor i experimentell oftalmologi vid IKE från den 1 oktober 2019.

Dominic Wright

Dominic Wright har befordrats till professor i genetik vid IFM från den 1 november 2019.

Peter Cronemyr

Peter Cronemyr har befordrats till biträdande professor i kvalitetsteknik vid IEI från den 1 november 2019.

Fredrik Heintz

Fredrik Heintz har befordrats till biträdande professor i datalogi vid IDA från den 1 oktober 2019.

Tünde Puskas

Tünde Puskas har befordrats till biträdande professor med inriktning mot förskola vid ISV från den 1 oktober 2019.

Karin Osvaldsson Cromdal

Karin Osvaldsson Cromdal har befordrats till biträdande professor i socialt arbete vid ISV från den 1 oktober 2019.

Axel Hultman

Axel Hultman har befordrats till professor i tillämpad matematik vid MAI från den 1 juni 2019.

Sally Wiggins Young

Sally Wiggins Young har befordrats till biträdande professor i psykologi vid IBL från den 1 juli 2019.

Anett Sundqvist

Anett Sundqvist har befordrats till biträdande professor i psykologi vid IBL från den 1 juli 2019.

Helen Winzell

Helen Winzell har befordrats till universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid IKK från den 1 september 2019.

Urban Forsberg

Urban Forsberg har befordrats till biträdande professor i halvledarmaterial vid IFM från den 1 juni 2019.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-07