Göm menyn

Uppföljning

Varje år följs universitetets miljöarbete upp. Detta redovisas i  universitetets årsredovisning och i en rapport till Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Resultatet av miljöarbetet redovisas även vid ledningens genomgång.

Efterlevnad av lagstiftningen kontrolleras kontinuerligt av såväl de olika SAMS-grupperna som institutionernas ansvariga för lagbevakning av miljölagstiftning.

Interna miljörevisioner genomförs årligen vid LiU där bland annat lagefterlevnad kontrolleras.


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-22