Göm menyn

Intern revision

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter  (2009:907) 17 § ska myndigheten årligen genomföra interna miljörevisioner för att kontrollera att man följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete. LiU har utbildat ett antal interna miljörevisorer och intern revision kommer att genomföras regelbundet med start våren 2010.

Revisionsplan, krav på kompetens för interna miljörevisorer samt stöddokument för intern revision kommer att utarbetas och publiceras inom kort.


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-01-28