Göm menyn

Nattstängt mellan 23.00 - 05.00

Från och med den 1 februari 2020 håller Linköpings universitet stängt mellan klockan 23.00 och 05.00, varje dag. (22.00 – 06.00 för studenter på Campus US).

Undantag kan göras för medarbetare vid särskilda fall då nattarbete krävs, till exempel vid långa laborationer eller kontakter med universitet i andra världsdelar, men ska då vara avgränsat, motiverat och godkänt av närmaste chef.

Studenter kan ges dispens genom kursansvarig för studierelaterade aktiviteter som schemalagda kursmoment som långa laborationer, kontakt med andra universitet i andra världsdelar eller genom Lokalbokningen för studentlivsrelaterade sammanhang som studentföreningsarrangemang eller sittningar.

 

Anställd

Fyll i formuläret för att söka dispens (Formulär finns för att söka dispens för dig själv respektive för en student/studentgrupp som du har kursansvar för.)

Student

Kontakta Lokalbokningen här för att söka dispens för studentlivsrelaterade aktiviteter.

 

Att tänka på i samband med ansökan om dispens

  • Tänk på att planera viktiga arbeten som inte kan avbrytas så att du inte riskerar att bli kvar efter de tillträdestider som du vanligtvis har. Sök dispens om detta inte är möjligt.
  • Undantaget ska godkännas av närmaste chef (anställd), kursansvarig (student, inom ramen för studierna) eller LOTS (om undantaget avser större arrangemang som t ex sittning eller studentföreningsaktivitet)
  • Undantaget ska vara avgränsat i tid, det vill säga inga generella tillsvidare-dispenser ges.
  • Tänk på att söka dispens i god tid, senast 3 arbetsdagar i förväg.
  • Bryter man mot reglerna, genom att till exempel övernatta eller förtära alkohol i lokalerna, släppa in obehöriga, låna ut LiU-kortet eller vistas i lokalerna utanför öppettider utan dispens, kan universitetet tillfälligt blockera LiU-kortet.
  • Väktare gör trygghets- och säkerhetsronder i lokalerna nattetid och kommer i samband med detta även kontrollera dispens för eventuella personer som vistas i lokalen.

 


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-11