Göm menyn

 

Allmänna frågor

F: Vad innebär nattstängt?

S: Nattstängt innebär att varken studenter, besökare eller anställda kommer in i LiU:s lokaler nattetid - om man inte har dispens eller hör till en jourgrupp. (Läs mer om detta nedan.)

 

F: Vilka tider gäller för nattstängningen? 

S: Alla veckodagar mellan kl. 23:00-05:00 för medarbetare och studenter vid LiU:s samtliga campus med undantaget för studenter på campus US då lokalerna är stängda kl. 22:00-06:00. 

 

F: Varför inför LiU nattstängning? 

S: Det finns flera goda skäl till att nattstängning införs, här listas några av dem: 

  • Nattstängning underlättar för campusväktare att säkerställa att endast behöriga vistas i lokalerna. Detta bidrar till både trygghet och säkerhet för de personer som måste arbeta i lokalerna under obekväma arbetstider.
  • Vid nattstängt kan ventilation och belysning i byggnaden dras ner, vilket är bra både för miljö och ekonomi. 
  • Det har vuxit fram en otrygghet och osäkerhetskänsla bland personal som är tidigt på plats på morgonen i våra lokaler. De stöter ibland på personer som vistas och till och med övernattar i lokalerna.
  • Lokaler som är nattstängda innebär mindre nedsmutsning och sopor. Nattstängningen bidrar till en bättre arbetsmiljö för lokalvården. 

 

F: Hur har man det på andra lärosäten? 

S: Flera lärosäten har infört nattstängning i olika former. Trenden idag verkar vara att detta blir mer och mer vanligt. 

 

Stanna kvar i lokal efter stängningstid 

F: Om något oförutsett inträffar, vid t.ex. ett försök, som gör att jag måste stanna kvar i en lokal under den tid då lokalerna är stängda, och jag saknar dispens, vad händer då? 

S: Ditt passerkort kommer inte att fungera i kortläsarna efter kl 23. Lämna därför inte telefon, jacka osv i ett rum som du inte kommer åt utan att passera en kortläsare. Du ska också ta kontakt med campusväktaren på 013-28 58 88 och informera om att du har behov av att kvarstanna i lokalen.  

Det bästa är såklart om du ser till att skaffa dispens för kommande tillfällen, om du bedömer att det kan inträffa igen.  

 

F: Vad händer om jag är kvar i lokalen efter klockan 23? Kommer jag inte ut då? 

S: Man kan aldrig bli inlåst i våra lokaler! Öppnaknappar och trycken fungerar som vanligt. (OBS - Använd inte nödhandtag eftersom dessa genererar larm och utryckningskostnader. Denna regel gäller dock dygnet runt. Nödhandtag är till för nödutrymning och inte för vanliga passager genom dörrarna.)

 

F: Om jag av misstag råkar bli kvar över tiden för stängning och väktaren dyker upp en kort stund efter stängningstiden - vad händer då?   

S: Alla kan göra ett misstag och råka bli kvar när stängningstiden infallit. Avsluta ditt arbete, packa ihop och lämna lokalerna bara.

 

Komma in i lokal efter stängningstid, utan dispens 

F: Om något oförutsett eller akut inträffar som gör att jag måste komma in i en lokal under den tid då lokalerna är stängda, och jag saknar dispens, hur gör jag då? 

S: Tillträde kan nattetid endast ske med ditt passerkort om du har dispens. För akuta situationer där behov av tillträde finns kan man kontakta campusväktaren på 013-28 58 88. 

 

F: Hur blir det med mottagningen av nya studenter – kommer den perioden påverkas negativt av nattstängningen?  

S: För studentlivsrelaterade evenemang får man tillträden och dispenser i samband med lokalbokningen. Eftersom mottagningsperioden i början av terminerna har lite andra förutsättningar än vardagen så kommer LiU ha en särskild arbetsgrupp som under våren ser över behov av tillträden för att säkerställa att aktiviteterna kan genomföras på ett bra sätt även med nattstängt. Studentrepresentanter kommer att bjudas in till detta arbete. 

 

F: Hur kommer studentföreningarna åt sina förråd som ligger inne i A- eller B-husets kulvert? 

S: Under tiden 05.00-23.00 är det ingen skillnad mot tidigare. Ni kommer åt förråden i den mån ni kommer in i kulverten. Om man behöver komma åt förrådet mellan kl. 23.00-05.00, t.ex. för ett arrangemang, meddelar man lokalbokningen detta önskemål i samband med att man bokar lokal för själva arrangemanget. 

Tillgång till förrådet under nattetid, utan att man har ett evenemang, är alltså inte möjligt. (För tillgång under särskilda omständigheter – se fråga om mottagningen ovan.) 

 

Dispens för att vistas i lokalerna utanför öppettider 

F: Jag är anställd och behöver komma in i lokalerna nattetid under en period för att genomföra försök på utrustning som är hårt uppbokad eller som kräver nattillsyn. Hur gör jag då? 

S: Om du vet med dig att ditt arbete under en period kommer att kräva tillträde till lokalerna även under natten så fyller du i formuläret om dispens. Du anger den önskade tiden, vem som är din närmaste chef och vilken byggnad eller lokal det gäller. 

 

F: Hur lång tid tar det att få dispens?

S: Att göra själva ansökan tar dig bara några få minuter (testkört på en liten grupp med variation på 28 sekunder till 4 minuter). Sedan handläggs detta så fort som möjligt av en operatör för säkerhetssystemet, men senast inom tre arbetsdagar.

 

F: För hur lång tid kan jag få dispens?

S: Du får i regel dispens för ett kalenderhalvår i taget (brytpunkter 1 januari respektive 1 juli). 

 

F: Vem godkänner att jag ska få dispens?

S: För denna första period, när vi inför nattstängningen, kommer alla dispensansökningar automatiskt godkännas. Vid kommande halvårsperioder kommer din närmaste chef och din verksamhets tillträdesansvariga vara inblandade i godkännandet. Att vi gör på detta sätt är för att kunna anpassa den administrativa processen så att den blir enkel och smidig för alla berörda.

 

F: Den verksamhet som jag arbetar i har återkommande problem med larmande utrustning. Jag och en grupp kollegor får därför då och då rycka ut för att åtgärda felen, även nattetid. Hur ska vi kunna åtgärda dessa larm om lokalerna är låsta? 

S: Om du tillhör en arbetsgrupp som regelmässigt kan behöva tillträde till lokaler för jouruppdrag, kan den som är ansvarig för jouruppgiften anmäla dispens för hela gruppen med personer som har denna jour. Det kan tex handla om att du är ansvarig för larmande frysar eller ingår i TIB-gruppen. Gruppen får i regel dispens för ett halvår i taget.  

 

F: Jag är student och tänkte söka dispens för att kunna vara på universitetet och plugga nattetid. Får jag det? 

S: Som student kan du inte själv söka dispens för studier i lokalerna mellan kl. 23.00-05.00. Fastighetsavdelningen arbetar med inriktningen att alla kurser ska kunna erbjudas lokaler på ett sådant sätt att nattarbete inte är nödvändigt. Om det finns behov av tillträde nattetid för studier, är det dock möjligt för en kursansvarig att anmäla dispens för en grupp eller individ.  

 

F: Om man har en dispens, fungerar passerkortet då i alla byggnader? 

S: Nej. Ditt passerkort fungerar endast i den byggnad och det område som är aktuellt för dispensen. 

 

Kontroll av dispens 

F: Hur kommer väktaren att kunna kontrollera om jag har dispens eller inte om jag blir påkommen i lokalerna under natten? 

S: Väktaren kommer att uppmana dig att dra ditt LiU-kort i en kortläsare. Funkar kortet, dvs dörren öppnas, så har du en giltig dispens. Om inte, så blir du ombedd att avsluta det du gör och lämna byggnaden.

 

F: Om jag vägrar lämna byggnaden och vägrar visa mitt LiU-kort för väktaren, vad händer då? 

S: Väktare har möjligheten att kontrollera att du har rätt att vistas i våra lokaler. Om du inte vill visa ditt LiU-kort (och vid behov legitimera dig) så kommer polis att tillkallas då de äger rätten att kräva dig på legitimation. Så rekommendationen är att gå väktaren till mötes när denne begär din legitimation. 

 

F: Om jag (som har en dispens) tror att någon som inte har dispens vistas i lokalerna, vad gör jag då? Jag kanske inte törs eller vill fråga själv. 

S: Det är väldigt bra att du är vaksam eftersom det hjälper till att skapa trygghet i våra byggnader. Givetvis ska du inte behöva utsätta dig för en obekväm situation men du kan alltid kontakta campusväktaren på 013-28 58 88 och meddela dina funderingar. Då tar väktaren ansvaret för att kontroll utförs och du kan fokusera vidare på ditt. 

 

Ytor och lokaler som är gemensamma med RÖ  

F: Om några rum på en yta hör till LiU och andra hör till RÖ, får jag bara nyttja RÖ-rummen om jag passerar med mitt E-tjänstekort på natten?  

S: Nattlåsningen berör hela ytor innanför kortläsare – har du behörighet på ditt kort att passera en kortläsare så är du behörig att vistas på ytan innanför.

 

F: Hur vet jag vilken kortläsare som är kopplad till LiU respektive RÖ? 

S: Det vet du genom att testa dina passerkort i kortläsaren. Om LiU-kortet låser upp dörren (05-23) så är det en LiU-lokal, om E-tjänstekortet låser upp dörren är det en RÖ-lokal och om båda korten låser upp dörren är det en gemensam lokal. 

 

F: Varför har LiU och RÖ olika regler för tillträde nattetid? Det blir krångligt för mig som anställd. 

S: Vi förstår att det kan innebära utmaningar att arbeta i en verksamhet som ligger sammanflätad med annan verksamhet och därför ibland har olika regler att förhålla sig till. Men verksamheterna har olika förutsättningar och behöver ta hänsyn till olika aspekter när beslut fattas och riktlinjer tas. Ibland lyckas vi ensa detta, ibland inte. 

 

F: Jag har klinisk jour (RÖ) på natten och behöver passera LiU-lokaler för att komma fram i byggnaderna. Kan jag inte längre göra det? 

S: RÖ har jourkort för personal som snabbt behöver ta sig fram i lokalerna. Dessa kommer att fungera som vanligt.  

 

F: Jag har en förenad anställning (RÖ och LiU) med jour på natten. Väntetiden mellan sökningarna brukar jag spendera på mitt LiU-kontor och utföra LiU-arbete. Hur gör jag nu när det blir nattstängt i LiU:s lokaler? 

S: Precis som andra som vill eller behöver arbeta nattetid så anmäler du att du vill ha dispens för detta genom att fylla i formuläret om dispens. Du anger den önskade tiden, vem som är din närmaste chef och vilken byggnad/lokal det gäller. 


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02