Göm menyn

Drönare 

Enlig Beslut om registrering av Linköpings universitet som drönaroperatör och ordning för godkännande av flygning med drönare, inklusive uppdrag rörande styrdokument för flygning av drönare (DNR LIU-2021-02487) har Miljö- och säkerhetsenheten (MoS) fått i uppdrag att ta fram styrdokument som skall beskriva vilken processen som skall förekomma en drönarflygning med under Universitetets operatörs-ID.

Fram tills att dessa styrdokument är framtagna och fastslagna har MoS uppdraget att godkänna alla flygningar med drönare inom vår verksamhet.

 

Process för att ansöka om flygning med drönare innan styrdokumenten är antagna.

  • För att få flyga under Universitetets operatörs-ID måste fjärrpiloten genomfört utbildning via Transportstyrelsen och erhållit ett giltigt drönarkort för den kategori som flygningen avser.

Länk till utbildningen: Drönarsidan (transportstyrelsen.se)

  • Inför flygningen skall en operativt flygansvarig samt fjärrpilot/er utses.
  • Anmälan om flygning med drönare skall göras via ett formulär som MoS granskar och godkänner. Detta svar om godkännande kan förväntas inom 5 arbetsdagar från att anmälan skickats in. Länk till formulär
  • Vid flygning inom kontrollzon (CTR) i Linköping eller Norrköping behövs en klarering från berörd trafikflygledning. En vägledning om detta hittar du här. 

Operativt flygansvarig

Operativt flygansvarig ansvarar för att den planerade flygningen inte utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom genom att:

  1. Utse en fjärrpilot med rätt kompetens för flygningen
  2. Säkerställa att fjärrpiloten/piloterna som utför flygningen.

        Har satt sig in i den användarmanual som tillhandahålls av drönartillverkaren.

        Har lämplig kompetens att utföra sina uppgifter inom ramen för den underkategori av drönarflygning som ska utföras.

        Får den information om geografiska zoner som är relevant för flygningen.

    3. Samtliga medverkande personer som befinner sig i det område där flygningen sker harinformerats om riskerna och uttryckligen har gått         med på att delta (kategori A2 och A3).

    4. Samtliga drönare (UAV) är märkta med Linköpings universitets Operatörs-ID

Det kan finnas områden där flygmöjligheterna är tydligt begränsade med anledning av hänsyn till människor, djur, miljö eller egendom. I de fall man är osäker är det viktigt att bedömningen sker utifrån gällande regler och sunt förnuft, och där har operativt flygansvarig ett stort ansvar.

Kategorier

Kategori A1

Drönare som väger från och med 250 gram, men under 500 gram kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A1-drönarkort. De får inte flygas över folksamlingar och bör inte flygas över utomstående personer som finns i området.

Kategori A2

Drönare som väger från och med 500 gram, men under 2 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört A3-utbildning, flygning begränsas då till att flygningen endast får ske över medverkande personer samt minst 150m från bostads-, affärs-, industri-, eller rekreationsområden.

Om fjärrpiloten har genomfört godkänd A2-utbildning med tillhörande praktik, kan avståndet till medverkande personer minskas till 50 meter i sidled. Andra personer som kan befinna sig i området för flygningen skall informeras.

Kategori A3

Drönare som väger från och med 500 gram, men under 2 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden. Avståndet är främst till för att skydda människor som inte är en del av flygningen och som inte på förhand ha godkänt det.

Drönare som väger från och med 2 kg, men under 25 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får enbart flygas med ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.

Kategorierna är de som gäller under övergångsperioden då UAV´n inte har CE samt C märkning.

 

Länkar:

Drönare - Transportstyrelsen

Civil drones (Unmanned aircraft) | EASA (europa.eu)

Campusväktarna

LiU:s campusväktare når du på 013.28 58 88


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01