Göm menyn

Brandskydd

Linköpings universitets brand- och utrymningsrutin är utformad för att fungera året om och dygnet runt. Därför måste både anställda och studenter veta hur man ska agera vid en nödsituation och hur man ska hjälpa till att utrymma byggnaden.

Den här filmen beskriver hur du ska göra om det börjar brinna på universitetet.

Utbildningar

Om en nödsituation uppstår – gör så här:

Räddning Rädda de som är i omedelbar fara.
 

Telefon Larma 112.
 

 BrandsläckareSläck eventuell brand, utan att utsätta dig själv för fara.

 

 

utrymning Om du är i närheten av en utrymningsväst – ta på dig västen och led utrymningen. Vem som helst ska med hjälp av denna utrustning kunna agera utrymningsledare.

 

Återsamling Utrym lokalerna och gå till närmaste återsamlingsplats. Där ges vidare information. Observera att det på Campus US bara finns ett fåtal definierade återsamlingsplatser. Utrymning ska dock alltid göras vid ett utrymningslarm.

 

Brandsäkerhet för dig med funktionsnedsättning

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha annan funktionsnedsättning kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm eller att utrymma en byggnad. I vissa lokaler finns utrymningsmadrasser som hjälpmedel vid utrymning och ett litet antal lokaler är utrustade med optiska larmdon.

Kan du inte ta dig ut så försök att ta dig till andra sidan brandcellsgränsen. (Vissa väggar och trapphus står emot brand i 30 minuter eller mer.) Om möjligt se till att en medarbetare meddelar räddningstjänsten om var du är.  

 

Kontakt

Campusväktare
Kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller du t.ex. upptäcker ett akut fel, pågående inbrott eller skadegörelse. Telefon 013-28 58 88.


Hjärtstartare
Telefon 013-28 2010 (Campus Valla och Campus US) eller 011-36 3010 (Campus Norrköping).


Akuta händelser
Vid fara för person, egendom och/eller miljö ska du alltid ringa 112.
 

Säkerhetschef
Annevi Fredäng

Telefon 013-28 2340
annevi.fredang@liu.se


Bitr säkerhetschef
vakant
 

Brandskyddskoordinator
Marcus Lundgren

Telefon 013-28 2521
marcus.lundgren@liu.se

 

Brandsäkert hemma

Läs mer om hur du gör ditt hem brandsäkert

 


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-13