Göm menyn

Dokumentation

LiU:s miljöledningssystem dokumenteras i dokumenthanteringssystemet LiU-Dok. Särskilda av ledningen fastslagna beslut och riktlinjer återfinns i LiU:s regelsamling. Bland styrande dokument finns formella beslut och regler samlade. Bland de redovisande dokumenten återfinns olika uppföljningar och utvärderingar.

 

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-02-04