Göm menyn

LiU-övergripande miljöorganisation

Universitetsledningen

Rektor är ytterst ansvarig för LiUs miljöarbete men har delegerat ledningsansvaret för löpande arbete med miljöfrågor till universitetsdirektören. Universitetsdirektören sitter också som ledningens representant i SAMS styrgrupp.

Universitetsförvaltningen

På Universitetsförvaltningen arbetar personal inom Miljö- och säkerhetsenheten med miljörelaterade frågor. Miljömål och förslag till större förändringar bereds av personalen på enheten, går på remiss till institutionernas miljösamordnare, prefekter och Centrala Samverkansgruppen (CSG). Miljömål och större beslut som rör miljöledningsystemet beslutas av rektor.

Personalen inom Miljö- och säkerhetsenheten har olika ansvarsområden. De miljörelaterade områdena beskrivs nedan.

Miljöstrateg

Miljöstrategen ansvarar för det övergripande arbetet med miljö och miljöledning vid Linköpings universitet. Se kontaktuppgifter till höger. Övergripande miljöfrågor, frågor om miljöledningssystem och miljömål är exempel på områden där du kan vända dig till miljöstrategen för svar.

Koordinator revision och uppföljning

LiU:s koordinator för miljörevision och uppföljning arbetar främst med kvalitetssäkring av statistik, utbildning av miljörevisorer och organisation av LiU:s interna miljörevisioner.

Koordinator kemikaliehantering

Koordinatorn för kemikaliehantering arbetar dels med webbverktyget KLARA för kemikaliehantering, dels med kemikaliefrågor inom ramen för SAMS kemikaliegrupp.

Koordinator biosäkerhet

Koordinatorn för biosäkerhet arbetar som resurs för biosäkerhetsfrågor i nära samarbete med institutioner och SAMS biosäkerhetskommitté.

Koordinator miljö och laboratoriesäkerhet

Koordinatorn för miljö och laboratoriesäkerhet arbetar dels med miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i LiU: s laboratorier och verkstäder, dels med miljöfrågor mot studenter bland annat genom Gröna Sektioner.

 

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter angående LiU:s miljöarbete är du välkommen att höra av dig på miljo@liu.se eller kontakta någon av nedanstående:

SÄKERHETSCHEF OCH ENHETSCHEF 

Annevi Fredäng
telefon: 013-28 23 40
e-post: annevi.fredang@liu.se

 

MILJÖSTRATEG

Anna Gustafsson
telefon: 013-28 10 86
e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

 

KOORDINATOR MILJÖ OCH SÄKERHET

Helena Tegehed Dahlin
telefon: 013 - 28 17 40
e-post: helena.tegehed.dahlin@liu.se


laboratoriesäkerhet

Hanna Wessman
telefon: 013-28 15 64
e-post: hanna.wessman@liu.se

 

koordinator Kemikaliefrågor

Petra Hagstrand
telefon: 013-28 20 33
e-post: petra.hagstrand@liu.se

 

koordinator Biosäkerhet

Charlotte Immerstrand
telefon: 013-28 58 16
e-post: charlotte.immerstrand@liu.se

 

koordinator Brandsäkerhet

Rekrytering pågår

 

 

Miljösamordnare vid institutioner och enheter

På varje institution finns det en utnämnd miljörepresentant som ansvarar för miljöarbetet på institutionsnivå. Om du har frågor kring miljöarbetet på en särskild institution eller enhet - kontakta berörd miljösamordnare.

Lokala miljösamordnare


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05