Göm menyn

Handlingsplaner

Institutioner/enheter på LiU arbetar fram och beslutar om egna miljöhandlingsplaner utifrån LiU:s miljömål. Dessa beskriver hur arbetet skall gå till, vem som skall göra vad, samt hur och när återrapportering skall ske.

Institutionernas handlingsplaner

Miljöhandlingsplanerna för 2019-2021 beräknas finnas tillgängliga här april 2019.

Miljöhandlingsplanerna för åren 2016-2018 finns i LiUDok på diarienummer LiU-2015-01850.

Samtliga anställda är användare (handläggare) i LiUDok och kan logga in med sitt liu-id. För inloggning utanför LiU:s nät eller via det trådlösa nätet vid LiU krävs VPN anslutning.

Uppföljning av miljöhandlingsplaner för perioden 2013-2015 finns i LiUDok på diarienummer LiU-2016-00091.


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-12