Göm menyn

Välkommen till
laboratoriesäkerhetshandboken!

Laboratoriesäkerhetshandboken är tänkt som ett stöd till och verktyg för alla med laboratorieverksamhet vid Linköpings universitet och Region Östergötland! 

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver en omfattande och mycket varierad laboratorieverksamhet som är prövad respektive anmäld enligt Miljöbalken. Förutom miljöbalken med tillhörande förordningar och författningar berörs laboratorieverksamheten av ett stort antal andra lagar, förordningar och föreskrifter från ett tiotal myndigheter.

Inom ramen för SAMS-avtalet (samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet mellan LiU och Region Östergötland) har denna handbok upprättats som ett stöd för verksamheten. Handboken innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkningar, praktiska råd och tips om hur lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster. Handboken innehåller också kontaktuppgifter till ansvariga och sakkunniga personer samt länkar till annan relevant information. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Observera att laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial – det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter som gäller!

Om du har problem att öppna dokument eller länkar - prova att öppna sidan (klistra in webbadressen) i en annan webbläsare!

Om du hittar du något som är fel, länkar som inte funkar eller har frågor - tveka inte att ta kontakt! Enklast gör du det genom att mejla till sidansvarig, se längst ner på sidan. 

Nyheter i handboken

 • 2023-06-30: Uppdaterade texter på ämnessidorna Biosäkerhet, ett nytt avsnitt har också lagts till här om bioskydd. Texterna under 'Hantering av blod, andra kroppsvätskor och vävnadsprover' är oförändrade, endast rubriken är ändrad.
 • 2023-06-19: Under t ex sommarmånaderna kan det i perioder vara låg aktivitet i laboratorier och verkstäder. Inför sådana perioder av lägre aktivitet och lägre närvaro finns det en del som är bra att tänka på, se Att tänka på inför och under perioder med lägre aktivitet i labb och verkstäder. 
 • 2023-06-13: LABORATORIESÄKERHETSHANDBOKEN FLYTTAR! Under hösten kommer sidorna som utgör handboken att byggas upp på liu.se. Det innebär att merparten av sidorna även i fortsättningen kommer att vara möjliga att nås även för de som inte är medarbetare vid LiU. 
 • 2023-01-10: Inventeringsperioden för kemiska produkter är öppen och inventering pågår mellan 1 januari-28 februari 2023. Utsedda kemikalieinventerare har fått information via e-post och möjlighet att anmäla sig till utbildningstillfälle för kemikalieinventering i KLARA. Mer information om kemikaliehantering och kemikalieinventering finns under ämnessidorna om Kemikaliehantering i avsnittet om Kemikaliehanteringssystemet KLARA
 • 2022-11-18: Nu erbjuds strålskyddsutbildning för LiU:s medarbetare, förmiddagar 12 och 13 decemeber 2022, för mer inforamtion och anmälan se avsnittet om Strålskydd, Utbildning
 • 2022-11-14: Förtydligad information kring inköp av vissa sprängämnesprekursorer, bl a vilka kemiska produker det gäller och vilka uppgifter som måste lämnas i samband med inköp, se avsnitt Kemikaliehantering, förbud, tillstånd och andra krav.
 • 2022-11-14: Information om vad sk slutanvändardeklaration (end-user-declaration, EUD) kopplat till krav på tillstånd enligt Reach innebär för verksamheter vid LiU och Region Östergötland, och vilka uppgifter som behövs för att fylla i EUD, se avsnitt om Kemikaliehantering, förbud, tillstånd och andra krav, Om Reach, krav på tillstånd och EUD
 • 2022-10-25: Tips om webinarium "Att välja rätt handske – för lab och renrum" Onsdag 9 nov 2022 kl 10.00-11.00. Webinariet är kostnadsfritt och arrangeras av företaget Vita Verita, intresserade kan anmäla sig via länken https://form.jotform.com/222903430616348
  Sista dag för anmälan är fredag 4 november. Webinariet ska bl a ta upp: Information om regelverk och vad de olika symbolerna på förpackningarna betyder och innebär. Hur man tolka testresultat för handskar och genombrottstider, om olika material och egenskaper och annat som är bra att tänka på vid användande av engångshandskar. 
 • 2022-10-21: information om nytt avtal för Saneringstjänster finns under avsnittet om Nödläge, olycka, tillbud. Det upphandlade företaget kan anlitas för sanering, desinficering samt för sanering av lösöre/egendom efter brand.
 • 2022-09-20: information om och länk till  nytt samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS)
 • 2022-09-09: Ntt avsnitt om vilka avfallskärl och avfallsbehållare att använda i labb och verkstäder om finns att köpa vid LiU, och länkar till liknande information inom Region Östergötland.
 • 2022-09-08 Nytt avsnitt om hantering av humana kroppsvätskor och human vävnad under avsnittet om Biosäkerhet. Information om hantering av kroppsvätskor vid covid-19 finns numera i detta avsnitt.
 • 2022-08-26: Ny text för hantering av smittförande avfall och GMM-avfall, särskilt angående borttransport av denna typ av avfall från Campus US. Tidigare separat rutin med anvisningar är borttagen, i stället finns anvisningarna här. 
 • 2022-08-18: mindre uppdateringar av text om medicinska kontroller gällande smittämnen

Tidigare nyheter finns här!

 

Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022, information om avtalet finns i avsnittet SAMS, Samarbete inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet och via Region Östergötlands webbplats om forskning, forskningsstrategi och samverkan

 

 

 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-07-21