Göm menyn

Brandskyddsutbildningar för LiU-anställda

 

Brandutbildning Campus NorrköpingHär finns de utbildningar som man regelbundet kan anmäla sig till inom brandskydd. Vår brandskyddsleverantör Presto kan erbjuda flera andra utbildningar inom brandskydd och skräddarsy det efter ert behov om det önskas. 

Anmälan gör du själv via "Anmälan" i vänsterspalten.

 

 

Brandskyddsutbildning - grundläggande brandskydd

Utbildningens syfte är att ge deltagaren ökad förståelse kring brand och kunskaper att vara en del i det förebyggande arbetet samt agera vid händelse av brand.

Utbildningen består av både teori och praktik och riktar sig till alla anställda vid LiU. Kursens längd är ca 3 h.

 

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö genomförs i samarbete med Region Östergötland. Utbildningen riktar sig, som titeln antyder, till alla som arbetar i eller i anslutning till en mer riskfylld miljö. Utöver grundläggande kunskaper om brandsäkerhet och brandsläckning behandlas särskilda risker med tex brandfarliga varor. Observera att anmälan till denna utbildning sker via Region Östergötland. (För mer info klicka på rubriken.)

 

Föreståndare för hantering av brandfarliga varor

Denna utbildning är för dig som är utsedd till lokal eller samordnande föreståndare för hantering av brandfarliga varor. Utbildningen erbjuds även till föreståndare vid Region Östergötland. Målet med utbildningen är att du ska bli mer riskmedveten men också kunna informera övrig personal om regler och rutiner som gäller vid hantering av brandfarliga varor. (För mer info klicka på rubriken.)

 

 

Vid frågor - kontakta Brandskyddskoordinator, se kontaktuppgifter till höger. 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15