Göm menyn

Elsäkerhet ur brandsynpunkt

Elutrustning ska alltid användas på ett säkert sätt. Utrustning som används i laboratorier kan kräva höga strömstyrkor. Därför är det viktigt att kontrollera att aktuell utrustning klarar av den belastning som den utsätts för. Lös elektrisk installation ska i möjligaste mån undvikas.

  • I de fall då man ändå måste använda sig av sladdvindor ska de, för att inte börja alstra för mycket värme, rullas ut i hela dess längd innan de används.
  • Grenuttag ska inte placeras liggande på en arbetsbänk eller på golvet där risk för spill kan uppkomma eller där tunga gaser kan leta sig ner. Placera istället dessa på väggen eller motsvarande.
  • Observera att hänsyn till klassning ska tas vid användning av elektrisk utrustning inom klassat område, se Klassningsplaner.

Den elektriska apparatur som används på laboratorier ska kontrolleras och underhållas enligt tillverkarens instruktioner eller enligt egna framtagna rutiner. Skadad utrustning ska bytas ut eller åtgärdas.

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15