Göm menyn

Inledning

 

Informationen här, under ämnesområdet Brandskydd, är avgränsat till vad som gäller specifikt för laboratorier. För mer allmän brandsäkerhet hänvisas till Universitetets respektive Region Östergötlands säkerhetssidor.

 

 

 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN
Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 013-28 2340

Brandskyddscontroller Region Östergötland
Ulf Laurin,
010-103 82 53

Säkerhetssamordnare Region Östergötland
Helen Carling 010-10 30 410

 

Övriga Campus

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 013-28 2340

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-16