Göm menyn

Inledning

 

Informationen här, under ämnesområdet Brandskydd, är avgränsat till vad som gäller specifikt för laboratorier. För mer allmän brandsäkerhet hänvisas till Universitetets respektive Region Östergötlands säkerhetssidor.

 

 

 

 

Vägledning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB's hemsida kan man få information om vilka föreskrifter som gäller inom brandskyddsområdet

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad "Brandfarliga varor Hantering på laboratorium
 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN
Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 013-28 2340

Brand- och Säkerhetskoordinator LiU
Peter Grellsgård 013-28 2521

Brandskyddscontroller Region Östergötland
Ulf Laurin,
010-103 82 53

Säkerhetssamordnare Region Östergötland
Helen Carling 010-10 30 410

 

Övriga Campus

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 013-28 2340

Brand- och Säkerhetskoordinator LiU
Peter Grellsgård 013-28 2521


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-29