Göm menyn

Kontaktuppgifter

Miljö- och Säkerhetsenheten är den universitetsövergripande organisationen för arbetet med miljö- och säkerhetsfrågor. Enheten arbetar bland annat med att ta fram universitetsgemensamma strategier, rutiner och handböcker för det interna miljö- och säkerhetsarbetet.

Har du frågor eller synpunkter angående LiU: s miljö- och säkerhetsarbete är du välkommen att höra av dig på miljo@liu.se eller kontakta någon av nedanstående. Vid frågor om teknisk säkerhet och säkerhetssystem hör av dig till integra@liu.se

Säkerhetschef och enhetschef

Annevi Fredäng

Telefon: 013-28 23 40

e-post: annevi.fredang@liu.se
 

Miljöstrateg

Anna Gustafsson

telefon: 013-28 10 86

e-post:anna.a.gustafsson@liu.se
 

Koordinator miljö och säkerhet

Helena Tegehed Dahlin

telefon: 013-28 17 40

e-post: helena.tegehed.dahlin@liu.se
 

Koordinator laboratoriesäkerhet

Hanna Wessman

telefon: 013-28 15 64

e-post: hanna.wessman@liu.se

 

Koordinator kemikaliefrågor, kemikaliehanteringssystemet KLARA

Petra Hagstrand

telefon: 013-28 20 33

e-post: petra.hagstrand@liu.se
 

Koordinator biosäkerhet

Charlotte Immerstrand

telefon: 013-28 58 16

e-post: charlotte.immerstrand@liu.se
 

Koordinator brand och säkerhet

Rekrytering pågår
 

Teknisk säkerhet

Vid frågor om teknisk säkerhet och säkerhetssystem:

e-post: integra@liu.se
 

Strålskyddsexpert

Strålskyddsfysiker/motsvarande vid Region Östergötland fungerar enligt avtal som strålskyddsexpert för LiU. Kontaktuppgifter finns i Laboratoriesäkerhetshandbokens avsnitt om Strålskydd.

 

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05