Göm menyn

Klimatkompenseringsfond

Hydraulpumpar i maskiner i ett materialprovningslabb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli inspirerad! Här finns fler bildexempel på projekt som fått medel ur klimatkompensationsfonden!

Kompensation för utsläpp av klimatpåverkande ämnen från flyg

Flygresor inom tjänsten står för 95 % av de totala koldioxidutsläpp på ca 2 750 ton per år som LiU: s tjänsteresor orsakar.

Under år 2011 infördes en intern klimatkompensationsfond vid LiU. Fonden finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet belastas med en avgift om 250 kronor per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och enheter kan ansöka om medel ur fonden till projekt som leder till minskade utsläpp av klimatpåverkande ämnen från LiU: s verksamhet. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen vid LiU och/eller som minskar klimatpåverkan från vår verksamhet.

Projekt som tilldelats medel i mars 2018

I mars 2018 delades medel från 2017 års klimatkompensation ut.

Från 2017 års klimatkompensation inkom 657 204 kr.

Totalt inkom 11 ansökningar. Samtliga ansökningar finns i dnr LiU-2018-00209. Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Beslut om tilldelning av medel enligt nedanstående tabell.

Nr

Sökande

Projektnamn

Kr som beviljas

1

UF/FA

Duotex kemikaliefri städning

210 000

2

UF/FA

Easy Cube

210 000

3

Med Fak

Vingården tur och retur med miljön i tankarna[1]

16 000

4

Med fak/ IMH

Dubbdäck till befintliga elcyklar

9 600

5

UF/IFSA

Cyklar i arbetsvardagen[2]

40 800

6

ITN

Cykelvänligare arbetsplats

50 000

7

ITN

Elcykelkampanj 2018[3]

75 000

8

Med Fak och IMH

Miljövänligt instrument för proteinanalyser för studenter på Medicinska Fakultetens undervisningslab (Clinicum)

41 690

 

Summa:

 

653 090

 

[1] Cykeln ska vara möjlig att boka och användas för tjänsteärenden av samtliga LiU: anställda. Cykeln ägs och driftas av Fastighetsavdelningen och har sin placering på campus Norrköping.

[2] Cyklarna ska vara möjliga att boka och användas för tjänsteärenden av samtliga LiU: anställda. Cyklarna ägs och driftas av Fastighetsavdelningen och har sin placering på campus Valla.

[3] Cyklarna ska vara möjliga att boka och användas för tjänsteärenden av samtliga LiU: anställda. Cyklarna ägs och driftas av Fastighetsavdelningen och har sin placering på campus Norrköping.

Ansökan om medel ur fonden för klimatkompensation

Den 28/2 2019 är sista dagen att ansöka om medel ur fonden för klimatkompensation. En inbjudan att ansöka om medel skickas ut inför ansökningsomgången. här finns en mall (Word-format) för att fylla i inför ansökan om klimatkompensationsmedel.  

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-17