Göm menyn

Internutbildning och information

Miljö- och säkerhetsenheten erbjuder anställda och studenter vid LiU utbildnings-/informationstillfällen med fokus på LiUs säkerhetsarbete samt miljöpåverkan, miljöarbete och miljömål.

Kontakta miljö- och säkerhetsenheten via miljo@liu.se för att diskutera ett upplägg på utbildnings-/informationstillfälle som passar er.

Information om LiUs miljöarbete ingår som en del i introduktionsutbildning för nya anställda samt miljöutbildning för studenter i Gröna Sektioner.

Specifika miljö- och säkerhetsutbildningar

Utbildning i strålskydd

Alla som deltar i verksamhet med joniserande strålning skall ha genomgått adekvat utbildning i strålskydd innan arbetet påbörjas. Läs mer om aktuella strålskyddsutbildningar.

Brandskyddsutbildning

En grundläggande brandskyddsutbildning som erbjuds alla anställda i mån av plats.

Innehåll:   Brandsäkerhet på LiU (vilken släckutrustning finns, vilka regler gäller osv),

                Att förebygga olyckor (hur man ska göra för att inte orsaka olyckor),

                Säkert agerande vid brand (utrymning, larmning och brandsläckning)

Tid:           2 timmar

Läs mer om aktuella brandskyddsutbildningar samt anmäl dig.

Utbildningar till och för interna miljörevisorer på LiU

Grundutbildning för interna miljörevisorer, 3 dagar
Målgruppen är personer som utsetts av sin prefekt/motsvarande för att vara intern miljörevisor på LiU.
Utbildningen ges i mån av behoven som finns.
Kontakta helena.tegehed.dahlin@liu.se, 013-28 17 40.

Seminarier för interna miljörevisorer ingår i grundutbildningen av interna miljörevisorer och hålls för kompetensens upprätthållande.
Kontakta helena.tegehed.dahlin@liu.se, 013-28 17 40.

Utbildningar i kemikaliefrågor samt biosäkerhet

För utbildningar/informationstillfällen inom kemikaliefrågor,
kontakta petra.hagstrand@liu.se, 013-28 20 33.

För utbildningar/informationstillfällen inom biosäkerhet,
kontakta charlotte.immerstrand@liu.se, 013-28 58 16.

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter angående LiU:s miljöarbete är du välkommen att höra av dig på miljo@liu.se eller kontakta någon av nedanstående:

SÄKERHETSCHEF OCH ENHETSCHEF 

Annevi Fredäng
telefon: 013-28 23 40
e-post: annevi.fredang@liu.se

 

MILJÖSTRATEG

Anna Gustafsson
telefon: 013-28 10 86
e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

 

KOORDINATOR MILJÖ OCH SÄKERHET

Helena Tegehed Dahlin
telefon: 013 - 28 17 40
e-post: helena.tegehed.dahlin@liu.se


laboratoriesäkerhet

Hanna Wessman
telefon: 013-28 15 64
e-post: hanna.wessman@liu.se

 

koordinator Kemikaliefrågor

Petra Hagstrand
telefon: 013-28 20 33
e-post: petra.hagstrand@liu.se

 

koordinator Biosäkerhet

Charlotte Immerstrand
telefon: 013-28 58 16
e-post: charlotte.immerstrand@liu.se

 

koordinator Brandsäkerhet

Rekrytering pågår

 

 

Miljösamordnare vid institutioner och enheter

På varje institution finns det en utnämnd miljörepresentant som ansvarar för miljöarbetet på institutionsnivå. Om du har frågor kring miljöarbetet på en särskild institution eller enhet - kontakta berörd miljösamordnare.

Lokala miljösamordnare


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05